Granit Fonder

Om oss

Granit Fonder grundades år 2010 varpå man erhöll Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet. Bolagets fem värdepappersfonder fusionerades den 1 april 2019 in i den svenska blandfonden Sensor Sverige Select, som förvaltas av det svenska fondbolaget Sensor Fonder AB. I samband med detta har Granits förvaltningsverksamhet upphört och bolaget har valt att återlämna sina tillstånd.