Granit Fonder

Om oss

Bakgrund

Granit Fonder grundades år 2010 och har idag Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet. I december 2010 startades en Kinafond samt två aktiefonder med inriktning på den svenska marknaden. Fonderna finns idag tillgängliga för investeringar via Granit Fonder, samt hos bl.a.AktiespararnaAvanzaFolksamFondmarknaden, Länsförsäkringar, MovesticNordnetNPG Life & PensionPensionsmyndigheten, Skandia, SPP ochSwedbank. Kursinformation finns på Morningstar.

Förvaltningsfilosofi

Vår målsättning är att vara ett från bankerna fristående fondbolag. Finansbranschen uppvisar en oerhörd påhittighet att ständigt förpacka olika produkter för att därigenom hitta nya marknadsandelar, men oavsett vad det står på etiketten så gäller det att köpa rätt bolag vid rätt tidpunkt. Det är vad förvaltning i grunden handlar om. Därför investerar vi endast i bolag och marknader där vi anser att det finns goda möjligheter till en långsiktig och beständig värdetillväxt. Detta gör vi genom aktiv förvaltning. Å ena sidan långsiktig, å andra sidan aktiv. Det är vår filosofi.

Våra förvaltare

Jan Rosenqvist är förvaltningschef och förvaltare med särskilt fokus på Småbolag men förvaltar även Kina. Jan har över 10 års erfarenhet av fondförvaltning och därutöver ytterligare erfarenhet i form av analytiker. Senast kommer Jan från Gustavia Fonder där han förvaltat Gustavia Småbolag och arbetat som förvaltningschef.

Robert Ozanne har arbetat 15 år med investeringsrådgivning och kapitalförvaltning med fokus på fonder. Robert har drivit ett fond- och försäkringsförmedlarbolag och har bl.a. utvecklat en trendföljande modell för handel av fonder. Dessutom har Robert arbetat som portföljtjänstförvaltare hos Aviatum (2012-2013) och som kapitalförvaltare hos Acta Kapitalförvaltning AS (2000-2004). Robert är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg.

Sean George är Head of Fixed Income Portfolio Mamgement och kommer närmast från Jeffries i London. Han har senaste 20 åren annars jobbat i New York som förvaltare och trader av kreditinstrument. Han var Global Co-head of Credit Derivative Trading på Bank Of America under finans krisen 2007-2009 och höll liknande roller på Deutsche Bank och Jefferies.  Han har rankats som en av de främsta ”flow traders” under mer än 10 år. Sean förvaltar Granit Global 85, Basfonden samt Granit Kina.

Anders Bosvik förvaltar Basfonden och Granit Global 85 men assisterar även Jan Rosenqvist med förvaltningen i Granit Småbolag. Anders har arbetat i finansbranschen i fem år och kommer senast från Strukturinvest Fondkommission där han främst arbetade med market making av strukturerade produkter, strukturering av derivat samt swappar. Anders studerade vid University of Technology Sydney och innehar en Bachelor of Business med major i Finance samt sub-major i Banking.

VD

Anders Nilsson har 20 års erfarenhet från finansbranchen och kommer senast från Strukturinvest där han var ansvarig för affärsutvecklingen. Anders är civilekonom från Stockholms Universitet.

Klagomålsansvarig

Anders Nilsson,  email: anders.nilsson@granitfonder.se, tel: +46 (8) 588 927 88.

Compliance

FCG Compliance & Risk med ansvarig Nicole Personne, nicole.personne@fcg.se, tel: +46(0)766 39 48 47.