Granit Fonder

Om oss

Bakgrund

Granit Fonder grundades år 2010 och har idag Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet. I december 2010 startades en Kinafond samt två aktiefonder med inriktning på den svenska marknaden. Fonderna finns idag tillgängliga för investeringar via Granit Fonder, samt hos bl.a.AktiespararnaAvanzaFondmarknadenNordnetNPG Life & PensionPensionsmyndigheten, Skandia, SPP ochSwedbank. Kursinformation finns på Morningstar.

Förvaltningsfilosofi

Vår målsättning är att vara ett från bankerna fristående fondbolag. Finansbranschen uppvisar en oerhörd påhittighet att ständigt förpacka olika produkter för att därigenom hitta nya marknadsandelar, men oavsett vad det står på etiketten så gäller det att köpa rätt bolag vid rätt tidpunkt. Det är vad förvaltning i grunden handlar om. Därför investerar vi endast i bolag och marknader där vi anser att det finns goda möjligheter till en långsiktig och beständig värdetillväxt. Detta gör vi genom aktiv förvaltning. Å ena sidan långsiktig, å andra sidan aktiv. Det är vår filosofi.

Våra förvaltare

Jan Rosenqvist är förvaltningschef och förvaltare med särskilt fokus på Småbolag men förvaltar även Basfonden och Granit Global 85. Jan har över 10 års erfarenhet av fondförvaltning och därutöver ytterligare erfarenhet i form av analytiker. Senast kommer Jan från Gustavia Fonder där han förvaltat Gustavia Småbolag och arbetat som förvaltningschef.

Compliance

FCG Compliance & Risk med ansvarig Nicole Personne, nicole.personne@fcg.se, tel: +46(0)766 39 48 47.