Granit Fonder

Styrelse

Fredrik Langley

Fredrik Langley är en av två grundare av Strukturinvest Fondkommission FK AB. Fredrik ingår även i styrelsen för Strukturinvest i egenskap av ordinarie styrelseledamot. Han har ett förflutet som Executive Director, Nordic Structured Products Sales och ansvarig för den nordiska verksamheten på Société Générale i London. Dessförinnan arbetade Fredrik Langley på GAM Asset Management i London som Key Account Manager mot institutioner i Norden och Benelux. Fredrik Langley är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Joakim Falk

Joakim Falk är grundare och VD för J. Falk & Partners Kapitalförvaltning AB med kontor i Malmö och Helsingborg.  Joakim Falk är diplomerad försäkrings- och fondrådgivare.

Bill Malm

Bill Malm har många års erfarenhet av ledande befattningar inom finansiella företag. Han är numera pensionär och har inga operativa uppdrag längre. Han sitter i styrelsen för Strukturinvest och Svensk Värdepappersservice. Han är även styrelsesuppleant i MälaröHälsa AB och Theliba AB. Bill Malm är utbildad byggnadsingenjör.

Göran Torehall (ordförande)

Göran Torehall har en gedigen kompetens och ett värdefullt kunnande inom försäkrings- och förmedlarbranschen. Han har en mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom en lång rad olika organisationer, bl a Strukturinvest, samt en lång karriär inom bank och försäkring, bl a från Trygg Hansa och som f d VD i Säkra AB. Göran är idag styrelseordförande i Märkesdemo AB och Impex Global i Malmö AB samt styrelseledamot i Godsinlösen Nordic AB, Försäkringsförmedlarna Sydsverige AB, Sfm Service AB samt Torehall Strategic Management AB.

Stefan Sonnerstedt

Stefan Sonnerstedt är MD i Innovestor Sverige. Där är hans uppdrag att etablera och driva Innovestors verksamhet i Sverige, vilket omfattar tillstånd från FI och få till en fungerande digital investeringsplattform. Stefan har tidigare bl a varit kanslichef på SPIS (Svenska Fondhandlarföreningen), Client Manager på Quesada Kapitalförvaltning samt Global Head of Structured products på Nordea Markets. Stefan är styrelseordförande i Gateway2 Afrika AB och i Youviame AB samt är VD i Sonner Consulting AB, vilket är ett konsultföretag inom person- och organisationsutveckling. Sammantaget innebär detta att Stefan kommer att tillföra Granit värdefull kunskap.