Granit Fonder

Styrelse

Fredrik Langley

Fredrik Langley är en av två grundare av Strukturinvest Fondkommission FK AB. Fredrik ingår även i styrelsen för Strukturinvest i egenskap av ordinarie styrelseledamot. Han har ett förflutet som Executive Director, Nordic Structured Products Sales och ansvarig för den nordiska verksamheten på Société Générale i London. Dessförinnan arbetade Fredrik Langley på GAM Asset Management i London som Key Account Manager mot institutioner i Norden och Benelux. Fredrik Langley är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bill Malm

Bill Malm har många års erfarenhet av ledande befattningar inom finansiella företag. Han är numera pensionär och har inga operativa uppdrag längre. Han sitter i styrelsen för Strukturinvest och Svensk Värdepappersservice. Han är även styrelsesuppleant i MälaröHälsa AB och Theliba AB. Bill Malm är utbildad byggnadsingenjör.

Stefan Sonnerstedt (ordförande)

Stefan Sonnerstedt är MD i Innovestor Sverige. Där är hans uppdrag att etablera och driva Innovestors verksamhet i Sverige, vilket omfattar tillstånd från FI och få till en fungerande digital investeringsplattform. Stefan har tidigare bl a varit kanslichef på SPIS (Svenska Fondhandlarföreningen), Client Manager på Quesada Kapitalförvaltning samt Global Head of Structured products på Nordea Markets. Stefan är styrelseordförande i Gateway2 Afrika AB och i Youviame AB samt är VD i Sonner Consulting AB, vilket är ett konsultföretag inom person- och organisationsutveckling. Sammantaget innebär detta att Stefan kommer att tillföra Granit värdefull kunskap.