Granit Fonder

Styrelse

Sean George, styrelseordförande
Sean är Head of Fixed Income Portfolio Management på Granit Fonder och kommer närmast från Jeffries i London. Han har senaste 20 åren annars jobbat i New York som förvaltare och trader av kreditinstrument. Han var Global Co-head of Credit Derivative Trading på Bank Of America under finans krisen 2007-2009 och höll liknande roller på Deutsche Bank och Jefferies. Sean är utbildad ekonom från Göteborgs handelshögskola.

Fredrik Langley, styrelseledamot
Fredrik Langley är en av två grundare av Strukturinvest Fondkommission och arbetar som verkställande direktör i bolaget. Fredrik ingår även i styrelsen för Strukturinvest Fondkommission, i egenskap av ordinarie styrelseledamot. Han har ett förflutet som Executive Director, Nordic Structured Products Sales och ansvarig för den nordiska verksamheten på Société Générale i London. Dessförinnan arbetade Fredrik Langley på GAM Asset Management i London som Key Account Manager mot institutioner i Norden och Benelux. Fredrik Langley är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Olof Gustafsson, styrelseledamot
Olof Gustafsson är en av två grundare av Strukturinvest Fondkommission och arbetar som vice verkställande direktör i bolaget. Olof ingår även i styrelsen för Strukturinvest Fondkommission, i egenskap av styrelsens ordförande. Han har ett förflutet som Executive Director, Nordic Structured Products Sales på Société Générale i London. Dessförinnan arbetade Olof Gustafsson på Bear Stearns i London som Vice President med ansvar för den nordiska marknaden för aktiederivat. Olof Gustafsson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Joakim Falk, styrelseledamot
Joakim Falk är grundare och VD för J. Falk & Partners Kapitalförvaltning AB med kontor i Malmö och Helsingborg, samt är anställd portföljförvaltare i Svensk Värdepappersservice där han arbetar med diskretionära förvaltningstjänster. Joakim är diplomerad försäkrings och fondförmedlare.

Bill Malm, styrelseledamot
Bill är född 1955 och utbildad byggnadsingenjör
. Bill är styrelseledamot i Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Styrelseordförande i Svensk Värdepapperservice AB, styrelsesuppleant i MälaröHälsa AB och Theliba AB. Erfarenhetav att drivit eget byggföretag i 20 år, delägare i diverse finansiella företag år 2000-2013 och var då  styrelsens ordförande i samtliga dessa finansiella företag.