Granit Fonder

Blanketter

Önskar du att vi skickar dig en papperskopia av våra broschyrer och blanketter, kontakta oss på 08-588 927 80 eller info@granitfonder.se. Vi skickar det till dig kostnadsfritt. Annars finns information att ladda ner nedan.

 

Försäkringsbolag

Altraplan Fondbyte
Folksam Fondbyte
SEB Life Dealing Guidelines and Request Form
Vestalife Fondbyte 
Movestic Fondbyte

Swedbank Fondbyte 
SPP Fondbyte*

*Öppnas i Explorer eller laddas ner

 

Faktablad

Basfonden
Granit Småbolag

Granit Trend 100
Granit Trend 50
Granit Global 85

Fondbestämmelser

Basfonden

Granit Småbolag
Granit Trend 100
Granit Trend 50
Granit Global 85

Blanketter

Autogiromedgivande
Fondpresentkort
Försäljnings-/Bytes-/Ändringsanmälan
Kundanmälan och Kundfrågeformulär
Teckningsanmälan
Informationsbroschyr