Granit Fonder

Fondskolan

Genom att regelbundet spara i ett brett utbud av fonder kan man som fondsparare skapa sig en väldiversifierad fondportfölj med goda möjligheter till en god avkastning över tiden. För att kunna göra detta är det viktigt att man har grundläggande kunskap om vilka fondtyper som finns och vad som skiljer dem åt. I Fondskolan lär du dig grunderna som behövs för att bygga dig ett framgångsrikt fondsparande. Fondskolan är uppdelad i följande delar: