Granit Fonder

Månadsrapport januari 2018

Året startade med stigande kurser och global optimism. Några dagar innan månadens slut hade det amerikanska S&P-indexet stigit till nytt rekord, upp 7,45 procent sedan årets början.Uppgången både globalt och även här hemma i Sverige blev ohållbar, särskilt som de viktiga räntekurvorna pekade all brantare uppåt. Utvecklingen manar till försiktighet och så här några dagar in i februari har optimismen förbytts i en viss oro.

Samtliga Granits fonder hade en positiv januari månad. Bäst gick det för basfonden som var upp 2,38 procent följt av Granit Småbolag som steg knappt 2 procent. Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Läs mer i månadsrapporten här!

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20180126

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20180126

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20180119

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20180119

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20180112

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20180112

Månadsrapport december 2017

 Året avslutades i svagt stigande kurser, både i Sverige och internationellt. Glädjande kan vi konstatera att samtliga fonder slutade året på plus. Bäst gick det för Småbolagsfonden som steg 9,8 procent följt av Basfonden som var upp knappt 9 procent.

Under året har vi sett positiva tillväxtsiffror i samtliga världsdelar och nya börsrekord på flera håll. Blickar vi framåt finns både positiva och negativa faktorer. Till de positiva hör en stabil och tilltagande tillväxt i Europa, ett fortsatt starkt USA och enbart få tecken till stigande inflation. Osäkerheten finns mer på ett politiskt plan där osäkerhetsfaktorer kretsar kring Trump, Brexit och utvecklingen i bland annat Iran och Nordkorea.

Läs mer i månadsbrevet.