Granit Fonder

Månadsrapport januari 2019

Januari 2019 blev en stark månad för världens aktiemarknader med en ordentlig rekyl efter det svaga årsslutet. S&P 500 uppvisade sin bästa månad sedan 1987 och slutade på strax under +8%. Samtidigt som aktiemarknaderna rusade sjönk volatiliteten tillbaka och kreditspreadarna på amerikanska och europeiska high yield krediter sjönk till de lägsta nivåerna sedan november.

Läs mer i månadsbrevet här!

Fusion av Basfonden, Granit Global 85, Granit Småbolag, Granit Trend 100 och Granit Trend 50

 

Den 29 mars 2019 kommer samtliga fonder förvaltade av Granit Fonder fusioneras med fonden Sensor Sverige Select, mer information om fusionen och faktabladet för den mottagande fonden hittar du nedan:

Underrättelse Basfonden
Underrättelse Granit Global 85
Underrättelse Granit Småbolag
Underrättelse Granit Trend 100
Underrättelse Granit Trend 50

Basfakta för investerare Sensor Sverige SelectMånadsrapport december 2018

December blev en tråkig månad på aktiemarknader världen över.  S&P 500 var ner 9,2 procent i december och även vår svenska aktiemarknad var kraftigt. Bidragande orsaker var ökad oro för handelskrig mellan USA och Kina men också att allt mer ekonomisk data pekar på att den rådande högkonjunkturen är på väg att toppa. Även på årsbasis var stängde S&P 500 året på minus och samma sak gällde den svenska börsen. Bästa fond under månaden var Granit Trend 50  och på årsbasis var Granit Småbolag bästa fond med en uppgång på 2,00 procent. Läs mer här!

Månadsrapport november 2018

November inleddes precis som oktober med hög volatilitet och orolig handel på världens börser. S&P 500 föll under månaden tillbaka till de lägsta nivåer som indexet handlade på under oktober. Inför slutet av november riktades marknadens fokus mot G20 mötet i Argentina och det allt mer upptrappade handelskriget mellan USA och Kina. Efter mötet var tongångarna försiktigt positiva och marknaden handlades upp på minskade risker för eskalering av handelskriget. Bästa fond under november var Granit global 85 som i stort sätt var oförändrad under månaden

Läs mer i månadsrapporten här.

Månadsrapport oktober

Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. I USA lyckades företagsrapporterna överlag inte infria marknadens skyhögt ställda förväntningar och tillsammans med en svagare global tillväxt och högre räntor reagerade marknaderna kraftigt. Oron över att början på slutet av den hittills längsta expansionsfasen i den amerikanska ekonomin är på väg gjorde sig åter påmind. Som mest var det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 ned drygt 9%, men återhämtade sig något under de sista handelsdagarna.

Läs mer i månadsbrevet här!