Granit Fonder

Granit Kina och Granit Småbolag fusioneras 3 november 2017

Granit Kina slås samman (fusioneras) med Granit Småbolag

Styrelsen för Granit Fonder AB har beslutat att slå samman värdepappersfonderna Granit Kina och Granit Småbolag genom en fusion där Granit Småbolag (mottagande fond) tar över tillgångarna i Granit Kina. Därefter upphör Granit Kina. Bakgrunden och syftet till sammanläggningen är att vi vill förenkla och renodla vårt fondutbud. Fusionen genomförs den 3 november. Läs mer här.

Månadsrapport juni 2017

Vi kan summera en stark utveckling av första halvåret 2017. Samtliga våra fonder, utom Granit Kina, steg under perioden. Bäst gick det för Granit Småbolag som steg med 9,91 procent följt av Basfonden som steg med 5,54 procent.                            

Som ett led i att göra våra fonder än mer attraktiva har vi sänkt avgifterna per den 14 juni. De nya avgifterna hittar under respektive fond. 

Läs hela rapporten här.

Sports and asset management: Return of the champions

Sean George i artikel i HedgeNordic´s juninummer.

Förtydligande: Sean har inte tävlat i UFC.

Se sidan 31 i pdf eller sidan 59 i artikeln

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20170609

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170609

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20160602

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170602