Granit Fonder

Månadsbrev juli 2018

Klicka här för att läsa månadsbrevet!

Marknadsuppdatering - Granit Småbolag

Halvårsskiftet har passerat och nu har de flesta bolagen rapporterat sina resultat för perioden.

Överlag har rapporterna kommit in bättre än väntat, men givetvis har vissa bolag levererat besvikelser. Kursreaktionerna har många gånger varit kraftiga och gett oss tillfällen att agera.

Bäst under perioden har det gått för ett av fondens största innehav, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), som levererade ett fantastiskt resultat och en uppreviderad prognos för helåret. Kursreaktionen blev kraftig och vi har passat på att minska vårt innehav något för att säkra hem en vinst.

Även djurhälsobolaget SwedenCare levererade en mycket fin halvårsrapport och aktien har stigit kraftigt. Värderingen är nu hög, men vi tror alltjämt att bolaget kan fortsätta att utvecklas väl.

Bland besvikelserna hittar vi bland annat BillerudKorsnäs och Husqvarna. BillerudKorsnäs har under en lång period drabbats av dyra produktionsstörningar och aktien har haft en trist utveckling. Halvårsrapporten kom in svagt och resultatet tyngs också av stigande priser på pappersmassa. På den svaga rapporten sjönk aktien runt 20 procent och vi ser nedgången som ett bra tillfälle att öka vårt innehav i bolaget.  

Fram till i fredags (27 juli) är Granit Småbolag upp med 14,4 procent sedan årsskiftet.

Med önskan om en fortsatt skön sommar!

 

Jan Rosenqvist

Förvaltare Granit Småbolag

Månadsrapport juni 2018

Juni präglades fortsatt av politisk turbulens, där framför allt oron för ett eskalerande handelskrig med utökade tullar styr riktningen på världens börser. I den utvecklade delen av världen steg Japan, Europa och USA svagt, medan tillväxtmarknader hade en negativ utveckling om lite mer än 4 procent. På hemmaplan var storbolagen starkast då OMX30 var upp cirka 0,6 procent medan småbolagsindex var svagt ned. Granit Småbolag var dock upp cirka 0,4 procent, där Nobina, Swedish Orphan Biovitrum och Climeon var största positiva bidragsgivare. Inför juli viktas aktieallokeringen i Basfonden ned ytterligare till strax under 30 procent från tidigare cirka 40 procent.

 Lär mer i månadsrapporten här!

Månadsrapport maj 2018

Maj blev trots allt en relativt bra månad. Bäst utveckling under maj hade Granit Småbolag som steg 3,45 procent. Här på hemmaplan skiftar tillväxtkrafterna, bostadsbyggandet växlar ner men de exportinriktade industribolagen tar över som tillväxtmotor. Att industribolagen har goda tider har givetvis en förklaring i den kraftiga valutaförsvagningen under året. I vår bredare allokeringsprodukt, Basfonden, är allokeringen något försiktigare. Aktieandelen är för närvarande 40 procent vilket är en något lägre andel än månaden innan. Läs mer i månadsrapporten här.

Granit Småbolag - aktiv förvaltning

Att bedriva aktiv förvaltning innebär inte alltid att aktier köps och säljs i högt tempo. Ofta krävs tålamod och långsiktighet för att aktivt välja ut bolag som har potential att växa. Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) är ett exempel på ett sådant bolag och som har funnits i fonden under flera år. Under 2017 utökades positionen och har under det senaste året varit ett av fondens största innehav. Bolaget har i år haft en fantastisk utveckling med en uppgång över 60 procent, vilket gör innehavet till fondens största bidragsgivare.

 

Graf_SOBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBI är, ur ett internationellt perspektiv, ett relativt litet läkemedelsbolag som specialiserat sig inom sällsynta sjukdomar. Affärsidén är att erbjuda tillgång till innovativa behandlingar som gör väsentlig skillnad för personer med dessa sällsynta och ofta allvarliga sjukdomar.

I dagsläget har SOBI två affärsområden: Haemophilia och Specialty Care. Inom hemofili, som betyder blödarsjuka, är målet att ta en ledande position i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Inom Specialty Care planerar bolaget att utöka sin portfölj inom andra sällsynta sjukdomar och nischindikationer. 

På rullande avkastning för ett år (april-april) är Granit Småbolag upp 6,99 procent att jämföra med index som stigit 1,9 procent. Detta till en risk, mätt i volatilitet, som är lägre än index.