Granit Fonder

Fusion av Basfonden, Granit Global 85, Granit Småbolag, Granit Trend 100 och Granit Trend 50

 

Den 29 mars 2019 kommer samtliga fonder förvaltade av Granit Fonder fusioneras med fonden Sensor Sverige Select, mer information om fusionen och faktabladet för den mottagande fonden hittar du nedan:

Underrättelse Basfonden
Underrättelse Granit Global 85
Underrättelse Granit Småbolag
Underrättelse Granit Trend 100
Underrättelse Granit Trend 50

Basfakta för investerare Sensor Sverige SelectMånadsrapport december 2018

December blev en tråkig månad på aktiemarknader världen över.  S&P 500 var ner 9,2 procent i december och även vår svenska aktiemarknad var kraftigt. Bidragande orsaker var ökad oro för handelskrig mellan USA och Kina men också att allt mer ekonomisk data pekar på att den rådande högkonjunkturen är på väg att toppa. Även på årsbasis var stängde S&P 500 året på minus och samma sak gällde den svenska börsen. Bästa fond under månaden var Granit Trend 50  och på årsbasis var Granit Småbolag bästa fond med en uppgång på 2,00 procent. Läs mer här!

Månadsrapport november 2018

November inleddes precis som oktober med hög volatilitet och orolig handel på världens börser. S&P 500 föll under månaden tillbaka till de lägsta nivåer som indexet handlade på under oktober. Inför slutet av november riktades marknadens fokus mot G20 mötet i Argentina och det allt mer upptrappade handelskriget mellan USA och Kina. Efter mötet var tongångarna försiktigt positiva och marknaden handlades upp på minskade risker för eskalering av handelskriget. Bästa fond under november var Granit global 85 som i stort sätt var oförändrad under månaden

Läs mer i månadsrapporten här.

Månadsrapport oktober

Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. I USA lyckades företagsrapporterna överlag inte infria marknadens skyhögt ställda förväntningar och tillsammans med en svagare global tillväxt och högre räntor reagerade marknaderna kraftigt. Oron över att början på slutet av den hittills längsta expansionsfasen i den amerikanska ekonomin är på väg gjorde sig åter påmind. Som mest var det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 ned drygt 9%, men återhämtade sig något under de sista handelsdagarna.

Läs mer i månadsbrevet här!

Granit Småbolag

Skakiga tider – stabila rapporter

Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. Senaste månaden är Granit Småbolag ner 8,4 procent vilket kan jämföras med börsens småbolagsindex som är ner 8,3 procent. Trots det kraftiga fallen är det värt att notera att Granit Småbolag är upp 5,6 procent sedan årsskiftet.

Några bolag och rapporter sticker ut. Bland fondens övervikter är vi nöjda med bland annat Fortnox, Eolusvind och Securitas. Vindkraftutvecklaren Eolusvinds vinst för det brutna räkenskapsåret ökade från drygt 1 krona per aktie till drygt 7 kronor per aktie och aktiens värdering känns attraktiv då kursen bara handlas strax över 41 kronor.

Men givetvis har inte alla våra bolag utvecklats som vi önskat. Den största rapportbesvikelsen har varit det norska bolaget Zalaris, verksamt inom ”out-sourcing” av löne- och hr-tjänster. Trots att bolaget rapporterar en fin tillväxt lyckas bolaget inte få lönsamheten att hänga med.

För att möta det mer volatila och osäkra läget på marknaden har vi under de senaste månaderna ökat kassan i fonden samt att vi valt att öka exponeringen mot bolag med stabila verksamheter, exempelvis dagligvaror och bolag inom vårdsektorn.

 

Jan Rosenqvist
Förvaltare Granit Småbolag