Granit Fonder

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20171208

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20171208

Månadsrapport november 2017

Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober, möjligen präglat av att vinsthemtagningar låg i korten och oron på fastighetsmarknaden. Bästa fond under månaden var Global 85 som steg med 0,41 procent. Småbolagsfonden noterade en nedgång om 2,24 procent, vilket var 0,85 procent bättre än jämförelseindex som var ned strax över 3 procent. 

Läs mer i månadsrapporten här.

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20171103

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20171103

Granit Kina upphör

3 november 2017 fusionerades Granit Kina med Granit Småbolag som mottagande fond. Därmed upphör Granit Kina.

Månadsbrev oktober 2017

Världens börser fortsatte att klättra under oktober och vi kan konstatera att samtliga Granits fonder hade en positiv utveckling under månaden. Förutom att Granit Kina hade en stark avslutning noterade även Global 85, Basfonden samt Trend 100 positiv utveckling över 2 procent för månaden.

Både i Sverige och globalt kommer signaler om fortsatt stärkande tillförsikt och ökad ekonomisk tillväxt, samtidigt som världens centralbanker är sparsamma med att minska sina stimulerande åtgärder.

Aktier, obligationer och bostäder fortsätter därför att noteras på allt högre nivåer vilket manar till viss vaksamhet.

Läs mer i månadsbrevet här.