Granit Fonder

Granit Småbolag - Fortnox växer med molnbaserade tjänster

På ett år är Granit Småbolag upp 5,95 procent att jämföra med fondens index som stigit med 2,02 procent (2018-03-19) Ett av de bolag som bidragit till den goda utvecklingen är Fortnox. Aktien har en portföljvikt om 1,6 procent och har stigit med hela 47 procent senaste året.

Den före detta hedgefondfondförvaltaren Jim Cramer, som myntade begreppet FANG för bolagen Facebook, Amazon, Netflix och Google, myntade nyligen ett nytt begrepp i form av Cloud Kings. Cloud Kings består av Adobe, Salesforce.com, ServiceNow, Red Hat, VMware, Splunk och Workday och är enligt Cramer alla mjukvarubolag som är en del av moln-revolutionen. Dessa bolag transformerar hur kunder köper sina tjänster och migrerar dem till nya molnlösningar som ofta är licensbaserade. 

På detta tema lyfter vi idag fram det Växjö-baserade Fortnox som säljer moln- och webbaserad bokföringsmjukvara till svenska småföretag. Bolaget, som kallar sig för ”Småföretagens bästa vän”, har haft en mycket imponerande tillväxt och har på en relativt kort period byggt upp en kundbas på över 200 000 kunder.

Kunder

 

 

 

 

 

 

 

revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget är partner och har avtal med alla större redovisningsbyråer i Sverige, vilka genom sin relation till småföretagen är en viktig försäljningskanal. Kunder vänder sig också direkt till Fortnox och tecknar abonnemang på hemsidan.Fortnox uppskattar att antalet småföretag i Sverige uppgår till cirka 780 000 och att penetrationen till molnbaserade lösningar uppgår till strax under 40 procent.

fortnox_logo

Bokföring och fakturering är de vanligaste tjänsterna som Fortnox tillhandahåller, men man har även ett stort antal tilläggsmoduler vilket exempelvis inkluderar lönesystem, lagerhantering och CRM. Även mer än 200 systemleverantörer är integrationspartners för att kunna erbjuda sina kunder ett ännu bredare erbjudande.

Väljer kunden att endast använda sig utav bokföringstjänsten kostar denna 99kr/månad och Fortnox har som strategi att växa antalet nya kunder i första hand innan de fokuserar på att öka försäljningen för tilläggsmoduler till befintliga kunder. Det finns med andra ord en hävstång, där vi bedömer att bolaget har goda möjligheter att öka den genomsnittliga intäkten per kund och månad, som vid årsskiftet uppgick till 123 kr.

Fortnox har även ett antal intressanta samarbeten med bland annat Handelsbanken, där kunden i Handelsbanken direkt på internetbanken kan använda Fortnox tjänster för bland annat bokföring, fakturering och lönehantering. Fortnox har även upprättat ett samarbete med Trygg Hansa, där syftet är att erbjuda företagsförsäkringar till sina kunder. Utöver detta satsar bolaget hårt på dotterbolaget Fortnox Finans där Fortnox kunder erbjuds fakturaköp och fakturabelåning vilket innebär att kunder kan sälja sina fakturor direkt i mjukvaran.

Granit Småbolag - Marknadsuppdatering

För att ge lite mer inblick i fondens förvaltning kommer vi framöver löpande att presentera dels innehav som vi tycker är extra intressanta och dels hur vi tänkt vid större portföljförändringar.

Fonden har haft en bra inledning på året, upp 1,71% i skrivande stund (per 2017-03-08) vilket kan jämföras med 0,17% för fondens jämförelseindex.

Ett av de bolag som bidragit till den goda utvecklingen är Fenix Outdoor. Aktien har en portföljvikt om 1,5 procent och har stigit med drygt 13 procent i år. Fenix Outdoor har funnits i Granit Småbolag i två år och de första aktierna köptes för runt 400 kr. Idag handlas aktien runt 1100 kr.

Omsättning- och vinstutvecklingen har varit mycket god, drivet av både organisk tillväxt men även förvärv, framförallt då man köpte tyska Globetrotter.

Graf Fenix Outdoor

Fenix Outdoor

Bolaget har som ambition att bli en ledande aktör inom utveckling och försäljning avFjallraven utrustning och kläder för fritidsaktiviteter. Koncernen har kommit en bra bit på väg, framförallt med det starkaste varumärket, Fjällräven.

I koncernen finns även varumärken som Tierra, Primus och sedan några år tillbaka tyska Hanwag. Förutom de starka varumärkena består koncernen av en retail-division i form av butikskedjorna Naturkompaniet och dess tyska motsvarighet, Globetrotter.

Framförallt är det dock Fjällräven som är motorn i Fenix Outdoor. Fram till nu har det varit produktgruppen ryggsäckar, där klassikern ”Kånken” ingår, som stått för den största tillväxten. Även andra produktgrupper växer starkt och det speciellt på marknader som Nordamerika, Kina och Sydkorea. 

På viktiga marknader, så som Nordamerika, Europa och även i Hong Kong etablerar nu Fjällräven egna Flagship Stores och tar upp kampen med de riktiga giganterna, The North Face och Patagonia.

Vi tror fortfarande på Fenix Outdoor även om konkurrensen och modekänsligheten inom kläder och fritidsutrustning är hög.  Fenix Outdoor omsatte förra året drygt 5,4 miljarder kronor vilket kan jämföras med The North Face omsättning på dryga 20 miljarder kronor.

 

 

Månadsrapport februari 2018

Efter en mycket stark inledning på året med global optimism och god börsutveckling under årets första månad förbyttes stämningen i februari till oro för ökande inflation och därmed snabbare räntehöjningar.
S&P 500, som toppade årets utveckling på hela +7,4% den 26 januari, inledde februari med en rejäl korrigering om cirka -10%.
Marknadsvolatiliteten sköt i höjden och den amerikanska negativa börsutvecklingen smittade av sig till resten av världen.
Med stöd från god vinstutveckling för börsbolagen återhämtade aktiemarknaden en stor del av nedgången fram till dagarna innan månadsskiftet, då björnarna åter fick grepp om marknaden.
Granit Småbolag hade en negativ utveckling om -0,76 % under månaden, medan fondens jämförelseindex var ned -1,13%. För året, per 28 februari, är fonden upp 1,14% medan index är ned -0,56%. 

Läs mer i månadsrapporten här!

Granit Småbolag – Marknadsuppdatering

Året inleddes med optimism och stigande kurser där det enda som egentligen störde bilden bland de svenska småbolagen var osäkerheten på bostadsmarknaden. Även internationellt var det mycket positiva tongångar då bland annat S&P 500 var upp hela 7,4 procent innan det vände.

Den starka inledningen fick dock ett abrupt slut när den amerikanska 10-års-räntan började närma sig 3 procent. Osäkerheten sköt i höjden, med kraftigt stigande volatilitet, och börserna rasade både i Sverige och internationellt.

Nu, så här i slutet av februari har läget stabiliserats och börserna har återhämtat en stor del av det branta fallet för några veckor sedan.

Vår bedömning är att konjunkturen alltjämt är stark och att börsen förtjänar en relativt hög värdering. De flesta av fondens innehav har levt upp till förväntningarna i de nyligen presenterade bokslutsrapporterna. Det som framförallt sticker ut är höjda utdelningar och att bolagens försäljning överstiger förväntningarna. I dagsläget finner vi ett värderingsstöd i att Småbolagsindex nu handlas på lägre vinstmultiplar än de stora OMXS30-bolagen.

För att ge lite mer inblick i fondens förvaltning kommer vi framöver löpande att presentera dels innehav som vi tycker är extra intressanta och dels hur vi tänkt vid större portföljförändringar.

Fonden har haft en bra inledning på året, upp 1,34% i skrivande stund vilket kan jämföras med en negativ utveckling om -0,25% för fondens jämförelseindex. Ett av de bolag som bidragit till den goda utvecklingen är bolaget IAR Systems, vilket kort presenteras närmre nedan.

 

IAR Systems - Ett lönsamt tillväxtbolag som gynnas av digitalisering och IoT

IAR

IAR Systems är världens ledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag inom många olika branscher som exempelvis industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustri. Över 95 procent av bolagets omsättning kan hänföras till marknader utanför Norden.

Alla smarta produkter innehåller inbyggda system vilka styrs av processorer som talar om för produkten hur den skall agera vid exempelvis en knapptryckning. Bolagets programvara heter Embedded Workbench och stödjer över 11 000 processor inom 8-, 16 och 32-bitarkitekturer vilket innebär att en utvecklare kan använda samma programvara till ett mycket stort antal produkter med olika processorer. Programvaran är licensbaserad och kan säljas i olika versioner beroende på antal användare. Bolaget säljer även add-ons i form av C-STAT och C-RUN som används för att kvalitetssäkra koden.

Man har även startat ett samarbete, samt köpt in sig, i bolaget Secure Thingz för att kunna garantera datasäkerhet i inbyggda system, vilket blir än viktigare i trenden av Internet of Things (IoT).

Ett annat spännande samarbete är med det japanska bolaget Renesas som är en av världens ledande chiptilllverkare. IAR Systems har tillsammans med Renesas integrerat mjukvara i Renesas nya plattform Synergy. Avtalet innebär att IAR Systems kommer att erhålla royalty-intäkter framgent.

Unders slutet av 2017 meddelade IAR Systems även att man inlett ett samarbete med Amazon, där man upprättat stöd för IoT-operativsystemet Amazon FreeRTOS inom amazon Web Services.

Bolaget uppvisar en mycket fin historik av tillväxt samt lönsamhetsförbättringar, vilket illustreras i grafen nedan

Månadsrapport januari 2018

Året startade med stigande kurser och global optimism. Några dagar innan månadens slut hade det amerikanska S&P-indexet stigit till nytt rekord, upp 7,45 procent sedan årets början.Uppgången både globalt och även här hemma i Sverige blev ohållbar, särskilt som de viktiga räntekurvorna pekade all brantare uppåt. Utvecklingen manar till försiktighet och så här några dagar in i februari har optimismen förbytts i en viss oro.

Samtliga Granits fonder hade en positiv januari månad. Bäst gick det för basfonden som var upp 2,38 procent följt av Granit Småbolag som steg knappt 2 procent. Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Läs mer i månadsrapporten här!