Granit Fonder

Lugn september med stigande kurser

September innebar fortsatt låg volatilitet på aktiemarknaden med generellt svagt stigande kurser på utvecklade marknader. Värt att notera var Japanska aktier där Nikkei steg med dryga 6% under månaden. I Basfonden ökade exponeringen mot aktier något. Den svenska aktiemarknaden var dock svagt ner under september och Granit Småbolag sjönk 1,53 procent. Bästa fond under september var Basfonden som i stort sätt var oförändrad.

Läs mer i månadsrappoten här!

 

Granit Småbolag - Hantverket bakom digitaliseringstrenden

Digitaliseringen har pågått under lång tid, men accelererat de senaste åren. ”Adapt or die” är en term som skulle kunna appliceras i sammanhanget, vilket inte minst visat sig inom butikshandeln, där de bolag som inte anpassat sig efter e-handelstrenden gått kräftgång.

Att anpassa sin IT-arkitektur, molnanpassa eller att digitalisera sitt produkterbjudande kräver ofta stora resurser och är initialt i projektform, vilket innebär att många bolag väljer att ta in konsulter för ändamålet. Denna trend har gett kraftig vind i seglen för IT-konsulterna. Det finns ett flertal börsnoterade IT-konsulter – HiQ, Knowit, Tieto och Acando för att nämna några. Det har även skett en del konsolidering, då Tieto köpte ut Avega från börsen, medan Acando köpte ut Connecta.


Granit Småbolag har innehav i Knowit och HiQ, som både gett goda positiva bidrag till portföljen. Trots den goda kursutvecklingen gör vi bedömningen att värderingarna fortsatt är på rimliga nivåer och behåller bolagen i portföljen.

Hittills i år är Granit Småbolag upp 13,9 procent (per 2018-09-10), att jämföra med småbolagsindex som är upp 11,4 procent.

Månadsbrev augusti 2018

Efter en lång och het sommar närmar sig nu hösten. Augusti innehar stigande kurser för samtliga våra fonder. På den politiska arenan ökar spänningen, inte minst gäller det vårt svenska val där många olika scenarion verkar vara tänkbara gällande regeringsbildning. Världshandelsdraman och andra geopolitiska händelser fortsätter att skapa rubriker, dock verkar det inte påverka börserna i någon större omfattning som fortsätter uppvisa nya rekordnoteringar.

Bästa fond under augusti var Granit Trend 100 som steg med 2,97 procent, följt av Granit Småbolag som var upp 2,42 procent.

Läs mer i månadsbrevet!

Marknadsuppdatering - Småbolag

Kan verkligen en internationell koncern med verksamhet i 58 länder och över 300 000 anställda platsa i Granit Småbolag? Svaret är ja, och bolaget heter Securitas.

Reglerna för vår och många andra småbolagsfond är att bolagen inte får väga mer än en procent av börsens totala värde vid köptillfället. Där klarar Securitas precis gränsen och gör det till en attraktiv investering. Värderingen är inte speciellt utmanande och bolaget står inför ett spännande skifte i teknik, tillväxt och lönsamhet.

Framtill några år sedan växte säkerhetsbolag genom att ta nya kontrakt och anställa fler väktare. Ofta var det en konkurrensutsatt verksamhet med relativt låga marginaler. Securitas hade dock en fördel i och med att de var så pass stora och verksamma i många länder. Detta attraherade stora internationella koncerner med global närvaro men marginalerna tenderade ofta att vara hårt pressade.

I dagsläget är det dock AI (artificiell Intelligens), teknik och IT som gör Securitas intressant. I stället för väktare installeras olika typer av kameror och sensorer vars input utvärderas av avancerade algoritmer inte väktare. På det här området tillhör Securitas, de vassaste och nu syns det också tydligt i siffrorna. Tillväxten och lönsamheten har tagit ett rejält kliv och vi tycker att aktien utgör ett spännande innehav i Granit Småbolag, trots sin storlek.

Men fonden innehåller inte bara ”stora” småbolag.  Bland de mindre bolagen som vi anser är intressanta just nu återfinns bland annat högaktuella vindkraftsbolaget Eolus Vind och senaste nytillskottet Raketech.

Just dynamiken att kombinera mindre spetsiga innehav med större dynamiska bolag gör Granit Småbolag till enligt vårt tycke ett attraktivt alternativ. Fram till idag (24 augusti) är Granit Småbolag upp 16,3 procent sedan årsskiftet, viket är över 3,5 procent bättre än index. 

 

Jan Rosenqvist

Förvaltare Granit Småbolag

 

Månadsbrev juli 2018

Klicka här för att läsa månadsbrevet!