Granit Fonder

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20170331

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170331

Marknadsuppdatering från vår förvaltare Anders Bosvik

Granit Småbolag - vårstädning och väntan på rapporter 

Året har börjat starkt och vi känner tillförsikt inför de kommande kvartalsrapporterna. Svensk industridata är urstark och tillförsikten bland bolagen är hög. Men ibland är det dags att ta hem lite vinst. Senaste tiden har vi minskat i Fenix Outdoor och Sweco efter uppgångar på runt 100 procent på ett år. Även i IT-konsulten Knowit har vi minskat något efter en fin resa. Nytt bolag i portföljen är MIPS som gör våra skid- och cykelhjälmar säkrare. I skrivande stund är Granit Småbolag upp knappt 5 procent.

Basfonden – positivt momentum i aktier 

Basfonden har haft en aktieexponering om cirka 70 procent under 2017. Då momentum varit relativt stark på ett flertal marknader har USA, Europa, Sverige, tillväxtmarknader samt Japan samtliga allokering i portföljen. Värt att notera är att Europa efter en något svagare inledning på året utvecklats starkt under mars, framförallt relativt USA. Basfonden är upp cirka 3 procent sedan årsskiftet.

Riskinformation 
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder

 

Marknadsbrev: Åtstramningar från Fed

Den amerikanska centralbanken Fed meddelade igår att man kommer att börja minska den egna balansräkningen under året. Fed har sedan finanskrisen köpt obligationer som ett medel för att stimulera ekonomin genom att minska utbudet på obligationer och därmed pressa ner räntorna. I takt med att den amerikanska ekonomin återhämtat sig har stödköpen under de senaste åren trappats ner för att sedan avslutas helt. Obligationerna finns dock kvar på balansräkningen som en post som måste finansieras och nu verkar det som att Fed går in i en ny fas där de börjar avyttra obligationer. Detta sammanfaller med att ECB meddelat att man avser avsluta sina stödköp under året. Konsekvenserna blir att efterfrågan på obligationer på marknaden minskar avsevärt, vilket bör leda till stigande räntor och kreditspreadar. Marknaden reagerade med osäkerhet på Feds besked då vi nu står inför en helt ny situation som vi inte med säkerhet vet varken hur den bör eller kommer att hanteras. 

Vill du läsa mer?

För dig som önskar fördjupning rekommenderar vi dessa artiklar.

What the Largest Active Bond Fund Is Buying Now

Everyone Is Suddenly Worried About This U.S. Mortgage-Bond Whale

European Debt’s Biggest Buyer Becomes Its Biggest Risk

The Phantom Tax Cut

Månadsrapport mars 2017

Efter en stark start på året har bland annat amerikanska aktier tagit en paus under mars till följd av den ökande oron kring Trumps möjligheter att driva igenom sin politik. Den amerikanska centralbanken valde som väntat att höja räntan med 0,25 procent till intervallet 0,75 – 1 procent vid mötet den 15:e mars. Fed fortsätter flagga för kommande räntehöjningar under året och i Europa meddelade den europeiska centralbanken att man avser fortsätta med sina stödköp av obligationer året ut. Detta kan dock komma att förändras under året då vi noterat att inflationen börjar ta fart på allt fler marknader, till och med i Sydeuropa vilket kan påverka ECB att avsluta stödköpen i förtid.

I slutet av mars begärde Storbritannien officiellt utträde ur EU och Brexit blev åter aktuellt. Hur det kommer påverka den Europeiska unionen och Storbritannien på kort- och långsikt är för tidigt att svara på men sammantaget befinner vi oss i en period med en förhöjd osäkerhet. Trots detta utvecklades europeiska aktier starkt under mars och Granit Global 85 har tillsammans med Basfonden en exponering om 37 % respektive 21 % emot den europeiska aktiemarknaden.

I Granit Trend 50 och Trend 100 är aktieexponeringen 25,5 % respektive 61 % i slutet av mars med fokus på den svenska aktiemarknaden. I Granit Småbolag har vi fortsatt ökat våra innehav ibland annat AQ Group och Bravida samt sålt av vår position i fastighetsbolaget Wihlborg.

Läs mer här!

Innehavsrapport Granit Trend 100/50 20170329

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170329