Granit Fonder

Månadsrapport juni 2018

Juni präglades fortsatt av politisk turbulens, där framför allt oron för ett eskalerande handelskrig med utökade tullar styr riktningen på världens börser. I den utvecklade delen av världen steg Japan, Europa och USA svagt, medan tillväxtmarknader hade en negativ utveckling om lite mer än 4 procent. På hemmaplan var storbolagen starkast då OMX30 var upp cirka 0,6 procent medan småbolagsindex var svagt ned. Granit Småbolag var dock upp cirka 0,4 procent, där Nobina, Swedish Orphan Biovitrum och Climeon var största positiva bidragsgivare. Inför juli viktas aktieallokeringen i Basfonden ned ytterligare till strax under 30 procent från tidigare cirka 40 procent.

 Lär mer i månadsrapporten här!

Månadsrapport maj 2018

Maj blev trots allt en relativt bra månad. Bäst utveckling under maj hade Granit Småbolag som steg 3,45 procent. Här på hemmaplan skiftar tillväxtkrafterna, bostadsbyggandet växlar ner men de exportinriktade industribolagen tar över som tillväxtmotor. Att industribolagen har goda tider har givetvis en förklaring i den kraftiga valutaförsvagningen under året. I vår bredare allokeringsprodukt, Basfonden, är allokeringen något försiktigare. Aktieandelen är för närvarande 40 procent vilket är en något lägre andel än månaden innan. Läs mer i månadsrapporten här.

Granit Småbolag - aktiv förvaltning

Att bedriva aktiv förvaltning innebär inte alltid att aktier köps och säljs i högt tempo. Ofta krävs tålamod och långsiktighet för att aktivt välja ut bolag som har potential att växa. Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) är ett exempel på ett sådant bolag och som har funnits i fonden under flera år. Under 2017 utökades positionen och har under det senaste året varit ett av fondens största innehav. Bolaget har i år haft en fantastisk utveckling med en uppgång över 60 procent, vilket gör innehavet till fondens största bidragsgivare.

 

Graf_SOBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBI är, ur ett internationellt perspektiv, ett relativt litet läkemedelsbolag som specialiserat sig inom sällsynta sjukdomar. Affärsidén är att erbjuda tillgång till innovativa behandlingar som gör väsentlig skillnad för personer med dessa sällsynta och ofta allvarliga sjukdomar.

I dagsläget har SOBI två affärsområden: Haemophilia och Specialty Care. Inom hemofili, som betyder blödarsjuka, är målet att ta en ledande position i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Inom Specialty Care planerar bolaget att utöka sin portfölj inom andra sällsynta sjukdomar och nischindikationer. 

På rullande avkastning för ett år (april-april) är Granit Småbolag upp 6,99 procent att jämföra med index som stigit 1,9 procent. Detta till en risk, mätt i volatilitet, som är lägre än index.

 

 

Månadsrapport april 2018

Året har börjat relativt bra för aktier. Efter fyra månader är nu börsen på plus trots alla dramatiska utspel om handelskrig från Trump samt oro för stigande räntor. Här i Sverige har de små- och mellanstora bolagen outperformat de större bolagen vilket gynnat Granit Småbolag.

 Trots att rapporterna överlag varit positiva kan det vara läge till viss försiktighet då stigande räntor, eventuell konjunkturtopp och ökad volatilitet bidrar till ett tuffare klimat för aktier. Det gamla ordspråket ”Sell in May and stay away” kan vara värt att ha i åtanke.

Bäst utveckling under april hade Granit Småbolag som steg hela 8 procent. För året är fonden upp 7,1 procent att jämföra med småbolagsindex som är upp 4,1 procent.

Läs mer i månadsbrevet

Granit Småbolag - därför äger vi Bure

Granit Småbolag har börjat året bra. Fram till igår (25 april-18) var fonden upp 4,35 procent för året att jämföra med småbolagsindex som var upp 2,20 procent.

Ett av Granit Småbolags större innehav är Bure Equity som har en portföljvikt om 2,4 procent. Bure är ett relativt litet investmentbolag med en koncentrerad portfölj. Historiskt sett har Bure utklassat börsen och flertalet andra investmentbolag med råge. Grafen nedan visar totalavkastning på 10 år för Bure, Kinnevik, Investor samt Stockholmsbörsen.

Bure_10y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bures portfölj hittar vi mycket intressanta innehav. Största innehavet är det framgångsrika teknikbolaget Mycronic som tillverkar maskiner för produktion av elektronik och bildskärmar. Näst största innehav är medicinteknikbolaget Vitrolife som utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. De båda bolagen som tillsammans står för drygt 70 procent av Bures substansvärde är tydliga marknadsledare i sina respektive nischer och uppvisar god och lönsam tillväxt.

Bland Bures övriga innehav hittar vi det intressanta transplantationsbolaget Xvivo Perfusion och Life Science-specialisten MedCap.

Bland Bures onoterade innehav återfinns bland annat datasäkerhets- och autentiseringsbolaget Yubico som har flertalet globala tech-jättar på kundlistan, bland andra Google, Facebook.

Det som för tillfället gör Bure till en extra intressant investering är att bolaget trots sin historiska utveckling handlas till en stor rabatt. För närvarande är rabatten runt 23 procent vilket är över snittet för börsens investmentbolag.
Vi gillar Bures portfölj och har förtroende att bolagets investeringsfilosofi ska kunna leverera avkastning framöver. Dessutom ser vi den stora rabatten som en liten försäkring.