Granit Fonder

Ny intervju med Sean George i Hedge Nordic och Finwire

Interview: Sean George – Granit Global Credit Opportunity Fund 

Intervju: Sean George - Granit Global Credit Opportunity Fund

Granit Fonder i GP-artikel

De har vunnit på Trumps politik
Cementtillverkare, oljebolag, banker och amerikanska bolag med mycket tillgångar utomlands – det är aktierna som gynnas av Donald Trumps politik. Men börsglädjen kan bli kortvarig. – Om jag skulle investera i dag skulle jag ta det mer försiktigt, säger Sean George, ansvarig för ränte- och kreditförvaltning på Granit Fonder.

 

Läs hela artikeln här

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20170217

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170217

Marknadsbrev: Kan Trumponomics jämföras med Reaganomics?

Granit Fonder har som ett led i den fortsatta expansionen rekryterat Sean George som ansvarig för ränte- och kreditförvaltningen. Sean kommer närmast från Jefferies International i London, och har under de senaste 20 åren arbetat på Wall Street med ledande befattningar på internationella investmentbanker och rankats som en av USA:s bästa traders. Under inledningen av 2017 lanseras den nya fonden Global Credit Opportunity som kommer att förvaltas av Sean. Här delar han med sig av sin syn på den globala ekonomin, med fokus på kreditmarknaden. 

Stora skattesänkningar och omfattande statliga investeringar har fått många ekonomer att jämföra Donald Trumps ekonomiska politik med Ronald Reagans. När Reagan tillträdde som amerikansk president under tidigt 80-tal genomförde han kraftiga skattesänkningar och ökade de offentliga utgifterna. Reagans politik var, i alla fall till en början, framgångsrik och ledde landet in i en högkonjunktur med en stigande sysselsättning. Bör inte Trumps ekonomiska politik då leda landet i samma riktning?

Låt oss titta på de två presidenternas utgångsläge.

- När Reagan tillträdde var styrräntan 18 %. Idag är den 0,5 %.

- Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen som 1982 var 15 % är idag 2,4 %.

- Inflationen som då var 8 % är idag 1,6 %.

- Statsskulden som då var 30 % av BNP är nu 105 % av BNP

- Den totala skuldsättningen i ekonomin var 90 % av BNP. Idag är den 360 % av BNP.

USA befinner sig alltså idag i en helt annan ekonomisk situation än vad de gjorde för 35 år sedan. Det är därmed rimligt att anta att utfallet i Trumps politik kommer att skilja sig från Reagans. På kort sikt tror vi att Trumps politik kommer att leda till tillväxt, men på lång sikt finns det stora risker med att öka utgifterna i en redan mycket skuldsatt ekonomi. Inte heller befinner vi oss i en situation där räntorna kommer att falla, utan står snarare inför ett scenario med stigande räntor.

Vi ser en stor risk att USA:s ekonomiska politik kommer att leda till bubblor i tillgångspriser, kanske främst på fastighetsmarknaden. Också på aktie- och obligationsmarknaden finns det risk för stora rörelser. Med det sagt vill vi återigen poängtera vikten av en aktiv förvaltning oavsett vilket tillgångsslag man investerar i samt att man väljer en förvaltning där det finns möjlighet att hantera såväl upp- som nedgångar. 


Vill du läsa mer?
För dig som önskar fördjupning rekommenderar vi dessa artiklar.

http://www.businessinsider.com/trump-poll-approval-rating-incompetent-2017-2

https://www.wsj.com/articles/u-s-eyes-new-tactic-to-press-china-1487034167

https://www.wsj.com/articles/u-s-treasury-secretary-urges-imf-to-police-exchange-rate-policies-of-members-1487725064

https://www.wsj.com/articles/europes-periphery-debt-market-welcomes-new-member-france-1487604548

https://www.wsj.com/articles/wary-global-investors-hold-back-on-china-1487703081

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2017/02/22/investors-are-getting-ahead-of-themselves-on-tax-reform/

https://www.wsj.com/articles/its-like-the-financial-crisis-never-happened-1487771744

Granit Småbolag - Stark rapportsäsong

När vi summerar rapportperioden kan vi konstatera att börsens små och medelstora bolag utvecklats väl. Under året är vi speciellt nöjda med utvecklingen i IT-konsulten Knowit, medtech-bolaget Neuvolution samt FenixOutdoor. Senaste tiden har vi ökat på innehavet i IAR Systems och adderat det snabbväxande bolaget Fortnox till portföljen. Fram till idag är fonden upp 4,7 procent på året.

Läs mer om Granit Småbolag här!