Granit Fonder

Månadsrapport oktober

Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. I USA lyckades företagsrapporterna överlag inte infria marknadens skyhögt ställda förväntningar och tillsammans med en svagare global tillväxt och högre räntor reagerade marknaderna kraftigt. Oron över att början på slutet av den hittills längsta expansionsfasen i den amerikanska ekonomin är på väg gjorde sig åter påmind. Som mest var det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 ned drygt 9%, men återhämtade sig något under de sista handelsdagarna.

Läs mer i månadsbrevet här!

Granit Småbolag

Skakiga tider – stabila rapporter

Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. Senaste månaden är Granit Småbolag ner 8,4 procent vilket kan jämföras med börsens småbolagsindex som är ner 8,3 procent. Trots det kraftiga fallen är det värt att notera att Granit Småbolag är upp 5,6 procent sedan årsskiftet.

Några bolag och rapporter sticker ut. Bland fondens övervikter är vi nöjda med bland annat Fortnox, Eolusvind och Securitas. Vindkraftutvecklaren Eolusvinds vinst för det brutna räkenskapsåret ökade från drygt 1 krona per aktie till drygt 7 kronor per aktie och aktiens värdering känns attraktiv då kursen bara handlas strax över 41 kronor.

Men givetvis har inte alla våra bolag utvecklats som vi önskat. Den största rapportbesvikelsen har varit det norska bolaget Zalaris, verksamt inom ”out-sourcing” av löne- och hr-tjänster. Trots att bolaget rapporterar en fin tillväxt lyckas bolaget inte få lönsamheten att hänga med.

För att möta det mer volatila och osäkra läget på marknaden har vi under de senaste månaderna ökat kassan i fonden samt att vi valt att öka exponeringen mot bolag med stabila verksamheter, exempelvis dagligvaror och bolag inom vårdsektorn.

 

Jan Rosenqvist
Förvaltare Granit Småbolag

Lugn september med stigande kurser

September innebar fortsatt låg volatilitet på aktiemarknaden med generellt svagt stigande kurser på utvecklade marknader. Värt att notera var Japanska aktier där Nikkei steg med dryga 6% under månaden. I Basfonden ökade exponeringen mot aktier något. Den svenska aktiemarknaden var dock svagt ner under september och Granit Småbolag sjönk 1,53 procent. Bästa fond under september var Basfonden som i stort sätt var oförändrad.

Läs mer i månadsrappoten här!

 

Granit Småbolag - Hantverket bakom digitaliseringstrenden

Digitaliseringen har pågått under lång tid, men accelererat de senaste åren. ”Adapt or die” är en term som skulle kunna appliceras i sammanhanget, vilket inte minst visat sig inom butikshandeln, där de bolag som inte anpassat sig efter e-handelstrenden gått kräftgång.

Att anpassa sin IT-arkitektur, molnanpassa eller att digitalisera sitt produkterbjudande kräver ofta stora resurser och är initialt i projektform, vilket innebär att många bolag väljer att ta in konsulter för ändamålet. Denna trend har gett kraftig vind i seglen för IT-konsulterna. Det finns ett flertal börsnoterade IT-konsulter – HiQ, Knowit, Tieto och Acando för att nämna några. Det har även skett en del konsolidering, då Tieto köpte ut Avega från börsen, medan Acando köpte ut Connecta.


Granit Småbolag har innehav i Knowit och HiQ, som både gett goda positiva bidrag till portföljen. Trots den goda kursutvecklingen gör vi bedömningen att värderingarna fortsatt är på rimliga nivåer och behåller bolagen i portföljen.

Hittills i år är Granit Småbolag upp 13,9 procent (per 2018-09-10), att jämföra med småbolagsindex som är upp 11,4 procent.

Månadsbrev augusti 2018

Efter en lång och het sommar närmar sig nu hösten. Augusti innehar stigande kurser för samtliga våra fonder. På den politiska arenan ökar spänningen, inte minst gäller det vårt svenska val där många olika scenarion verkar vara tänkbara gällande regeringsbildning. Världshandelsdraman och andra geopolitiska händelser fortsätter att skapa rubriker, dock verkar det inte påverka börserna i någon större omfattning som fortsätter uppvisa nya rekordnoteringar.

Bästa fond under augusti var Granit Trend 100 som steg med 2,97 procent, följt av Granit Småbolag som var upp 2,42 procent.

Läs mer i månadsbrevet!