Granit Fonder

Månadsbrev april 2017

Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50 med 1,7 % och i Sverige var uppgång 4,4 % i SIX Return Index. På räntemarknaden fortsatte räntorna nedåt och den amerikanska 10-åringen sjönk från 2,39 % till 2,28 %. I Tyskland och Sverige var räntorna någorlunda oförändrade.

I makrobilden har vi fått sett avgörandet i den första valomgången där nationalisten Marine Le Pen och socialliberala Emmanuel Macron fick flest röster. Resultatet ledde till stigande börser runtom i världen och euron stärktes mot andra valutor. Marknaden prisar redan nu in att Macron kommer ta hem segern i andra valomgången den 7 maj men vi höjer ett varningens finger med färska minnen från Brexit och det amerikanska valet.

I Sverige fortsätter Riksbanken att stimulera ekonomin genom penningpolitiken och utökar köpen av egna obligationer. Vid direktionsmötet lämnades styrräntan oförändrad men samtidigt skjuts en första räntehöjning på framtiden. Först i mitten av 2018 väntas nu reporäntan höjas, vilket är något senare än i föregående prognoser. Även den europeiska centralbanken lämnade räntan oförändrad samt fortsätter med sina månatliga köp om 60 miljarder euro till åtminstone december 2017.

Granit Småbolag hade en stark utveckling under april månad och steg med hela 5,86 %. Vi har i fonden minskat vår exponering i nätmäklaren Avanza och i bostadsutvecklaren Bonava till förmån för bland annat konsultbolaget Know IT och Bravida som levererar totallösningar inom installation och service till fastigheter och anläggningar i Norden.

Granit Småbolag har under 2017 levererat en avkastning på 9,91 % (per 2017-04-28)

Även Granit Trend 100 hade en stark utveckling under april månad och steg med 3,45 %. Fonden fortsatte att öka sin aktieexponering och har per idag en exponering om ca 80 %. Simplicity Global Corporate Bond plockades in som nytt innehav i både Granit Trend 100 och Trend 50 under månaden.

Granit Trend 50 och Trend 100 har under 2017 levererat en avkastning på 3 % respektive 5,95 % (per 2017-04-28)

Mer information om övriga fonders utveckling går att finna i månadsrapport

Innehavsrapport – Granit Trend 50 + 2,8 % och Granit Trend 100 + 5,5 % YTD

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170421

FI bedömer att den svenska företagsobligationsmarknaden är illikvid

Finansinspektionen publicerade tidigare i april en prememoria där man presenterar resultaten av en undersökning gällande hur de nya kraven på transparens i Mifid 2 påverkar de finansiella marknaderna med fokus på den svenska räntemarknaden. FI har bland annat tittat på likviditeten i svenska obligationer och konstaterar att svenska obligationer med stor sannolikhet i hög utsträckning kommer att klassas som illikvida.

Anledningen till att många av de svenska obligationerna beräknas vara illikvida är att de främst handlas OTC, där handel sker i stora volymer med ett begränsat antal transaktioner. Mindre kunder (till exempel privatpersoner) som vanligen utför ett större antal transaktioner i lägre volymer förekommer inte i någon större utsträckning på obligationsmarknaden i Sverige. Detta bidrar till att transaktionsvolymerna är stora i förhållande till antal transaktioner i samtliga obligationer.

Det gränsvärde som avser genomsnittligt antal transaktioner per dag anges på fyra nivåer. Dessa nivåer ska fasas in under en period på fyra år, vilket innebär att gränsvärdena sjunker efter hand. Det gränsvärde som används i den första fasen motsvarar 15 transaktioner per dag. Enligt FI:s analys skulle alla svenska obligationer, med undantag för statsobligationer, klassas som illikvida i fas ett. Även under fas två och tre klassas mycket få obligationer som likvida.

Små volymer gör marknaden illikvid

Vi har tidigare skrivit om likviditetsrisken på den svenska obligationsmarknaden, ett problem som sannolikt skulle uppdagas i samband med en ränteuppgång som skulle leda till fallande obligationspriser och ett säljtryck i obligationsfonder. Vi har också skrivit om att svenska räntefonder i hög utsträckning använder sig av så kallade FRN:s (floating rate notes) som ett skydd mot stigande räntor. 75 procent av alla FRN:s i Sverige är dock utställda av finans- eller fastighetsbolag, en sektor som också är exponerad mot stigande räntor. När räntan stiger faller värdet på befintliga fastighetsinnehav, vilket innebär att en FRN som är till för att skydda mot stigande räntor samtidigt innebär en ränterisk. När marknadsräntan stiger kommer spreaden stiga eftersom kreditrisken har ökat.

Den svenska obligationsmarknadens storlek är totalt ca 228 miljarder USD. Graferna nedan visar den månadsvisa omsättningen på den amerikanska obligationsmarknaden, investment grade respektive high yield. Den amerikanska obligationsmarknaden omsätter alltså mer än 2 gånger hela den svenska obligationsmarknadens storlek varje månad.

Granit Fonders marknadsbrev - Det franska valet är ännu inte avgjort

 

Det står nu klart att det blir vänsterliberale Emmanuel Macron och högerextrema Marine Le Pen som möts i den andra omgången av det franska presidentvalet den 7 maj. Macron fick 23,9 % av rösterna och Le Pen 21,4 % av rösterna enligt preliminära siffror. Resultatet tolkas som att Macron kommer att ta hem segern och således bli Frankrikes nästa president. Marknaden drog därmed en lättnadens suck och den avvaktande inställning som synts inför valet utbyttes mot en högre riskaptit med stigande börser. Den franska börsen var i morse som mest upp 5 % och euron stärkte sig.

Samtidigt som vi tycker att reaktionen på marknaden är naturlig vill vi mana till en viss försiktighet då valet ännu inte är avgjort. När jag träffade Mervyn King, som under många år var chef för Bank of England, för ett par veckor sedan påtalade han just hur svårt det är att tolka väljarnas beteende. Vi vill gärna tro att befolkningen ska stå enad mot det nationalistiska partiet, men om vi tittar på det amerikanska valet kan vi konstatera att Bernie Sanders anhängare inte röstade på Hillary Clinton efter att Sanders slagits ut. Vi kan därmed inte ta för givet att franska väljare från höger till vänster kommer att välja Macron framför Le Pen.

”Människor byter parti på oförutsägbara sätt och av oförutsägbara anledningar.  Individuella röster följer inte ett linjärt samband när det kommer till politik,” som Mervyn King sa.

Vi ser också en risk att Ryssland kan komma att lägga sig i valet då Putin tydligt står på Le Pens sida. Vi vet att ryska banker tidigare har lånat ut pengar till Nationella fronten.

Lyfter vi blickarna från Frankrike kan vi konstatera att den kinesiska marknaden, trots börsupptomismen runt om i världen, istället är ner, vilket är en följd av att Kina beslutat sig för att strama åt utlåningen och reglera banksektorn för att lugna den överhettade marknaden.

Slutligen bevakar vi också den politiska utvecklingen i USA, där landet står inför en möjlig ”government shutdown”, att regeringen tvingas att stänga om kongressen innan fredag inte lyckats enas om en ny budget då Trumps 100 första dagar som president är över. Sist detta hände var 2013 och det skapade av naturliga skäl ett kaos på marknaden. Om det blir en shutdown eller inte beror i hög grad på Trumps agerande under veckan.

Graferna nedan visar utvecklingen på den franska börsen under de två senaste månaderna, där en skarp uppgång noteras det senaste dygnet, samt utvecklingen i volatilitetsindexet VIX.

För dig som önskar fördjupning rekommenderar vi dessa artiklar.

China Risks Spoiling Global Markets Party as Stocks Tumble Again

What Markets Should Learn From French Vote: Mohamed A. El-Erian

IMF torn over whether to bail out Greece once again

With Bond Funds, It Pays to Actively Invest

Shale's the Wild Horse that OPEC Just Can't Tame

 

Granit Trend 50/100 – innehavsrapport – Trend 100 ökar sin aktieexponering från föregående vecka

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20170413