Granit Fonder

Månadsrapport december 2017

 Året avslutades i svagt stigande kurser, både i Sverige och internationellt. Glädjande kan vi konstatera att samtliga fonder slutade året på plus. Bäst gick det för Småbolagsfonden som steg 9,8 procent följt av Basfonden som var upp knappt 9 procent.

Under året har vi sett positiva tillväxtsiffror i samtliga världsdelar och nya börsrekord på flera håll. Blickar vi framåt finns både positiva och negativa faktorer. Till de positiva hör en stabil och tilltagande tillväxt i Europa, ett fortsatt starkt USA och enbart få tecken till stigande inflation. Osäkerheten finns mer på ett politiskt plan där osäkerhetsfaktorer kretsar kring Trump, Brexit och utvecklingen i bland annat Iran och Nordkorea.

Läs mer i månadsbrevet.

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20171208

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20171208

Månadsrapport november 2017

Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober, möjligen präglat av att vinsthemtagningar låg i korten och oron på fastighetsmarknaden. Bästa fond under månaden var Global 85 som steg med 0,41 procent. Småbolagsfonden noterade en nedgång om 2,24 procent, vilket var 0,85 procent bättre än jämförelseindex som var ned strax över 3 procent. 

Läs mer i månadsrapporten här.

Innehavsrapport Granit Trend 50/100 20171103

Klicka här för att ta del av Granit Trend 50/100 innehav 20171103

Granit Kina upphör

3 november 2017 fusionerades Granit Kina med Granit Småbolag som mottagande fond. Därmed upphör Granit Kina.