Granit Fonder

Marknadsuppdatering - Småbolag

Kan verkligen en internationell koncern med verksamhet i 58 länder och över 300 000 anställda platsa i Granit Småbolag? Svaret är ja, och bolaget heter Securitas.

Reglerna för vår och många andra småbolagsfond är att bolagen inte får väga mer än en procent av börsens totala värde vid köptillfället. Där klarar Securitas precis gränsen och gör det till en attraktiv investering. Värderingen är inte speciellt utmanande och bolaget står inför ett spännande skifte i teknik, tillväxt och lönsamhet.

Framtill några år sedan växte säkerhetsbolag genom att ta nya kontrakt och anställa fler väktare. Ofta var det en konkurrensutsatt verksamhet med relativt låga marginaler. Securitas hade dock en fördel i och med att de var så pass stora och verksamma i många länder. Detta attraherade stora internationella koncerner med global närvaro men marginalerna tenderade ofta att vara hårt pressade.

I dagsläget är det dock AI (artificiell Intelligens), teknik och IT som gör Securitas intressant. I stället för väktare installeras olika typer av kameror och sensorer vars input utvärderas av avancerade algoritmer inte väktare. På det här området tillhör Securitas, de vassaste och nu syns det också tydligt i siffrorna. Tillväxten och lönsamheten har tagit ett rejält kliv och vi tycker att aktien utgör ett spännande innehav i Granit Småbolag, trots sin storlek.

Men fonden innehåller inte bara ”stora” småbolag.  Bland de mindre bolagen som vi anser är intressanta just nu återfinns bland annat högaktuella vindkraftsbolaget Eolus Vind och senaste nytillskottet Raketech.

Just dynamiken att kombinera mindre spetsiga innehav med större dynamiska bolag gör Granit Småbolag till enligt vårt tycke ett attraktivt alternativ. Fram till idag (24 augusti) är Granit Småbolag upp 16,3 procent sedan årsskiftet, viket är över 3,5 procent bättre än index. 

 

Jan Rosenqvist

Förvaltare Granit Småbolag

 

Månadsbrev juli 2018

Klicka här för att läsa månadsbrevet!

Marknadsuppdatering - Granit Småbolag

Halvårsskiftet har passerat och nu har de flesta bolagen rapporterat sina resultat för perioden.

Överlag har rapporterna kommit in bättre än väntat, men givetvis har vissa bolag levererat besvikelser. Kursreaktionerna har många gånger varit kraftiga och gett oss tillfällen att agera.

Bäst under perioden har det gått för ett av fondens största innehav, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), som levererade ett fantastiskt resultat och en uppreviderad prognos för helåret. Kursreaktionen blev kraftig och vi har passat på att minska vårt innehav något för att säkra hem en vinst.

Även djurhälsobolaget SwedenCare levererade en mycket fin halvårsrapport och aktien har stigit kraftigt. Värderingen är nu hög, men vi tror alltjämt att bolaget kan fortsätta att utvecklas väl.

Bland besvikelserna hittar vi bland annat BillerudKorsnäs och Husqvarna. BillerudKorsnäs har under en lång period drabbats av dyra produktionsstörningar och aktien har haft en trist utveckling. Halvårsrapporten kom in svagt och resultatet tyngs också av stigande priser på pappersmassa. På den svaga rapporten sjönk aktien runt 20 procent och vi ser nedgången som ett bra tillfälle att öka vårt innehav i bolaget.  

Fram till i fredags (27 juli) är Granit Småbolag upp med 14,4 procent sedan årsskiftet.

Med önskan om en fortsatt skön sommar!

 

Jan Rosenqvist

Förvaltare Granit Småbolag

Månadsrapport juni 2018

Juni präglades fortsatt av politisk turbulens, där framför allt oron för ett eskalerande handelskrig med utökade tullar styr riktningen på världens börser. I den utvecklade delen av världen steg Japan, Europa och USA svagt, medan tillväxtmarknader hade en negativ utveckling om lite mer än 4 procent. På hemmaplan var storbolagen starkast då OMX30 var upp cirka 0,6 procent medan småbolagsindex var svagt ned. Granit Småbolag var dock upp cirka 0,4 procent, där Nobina, Swedish Orphan Biovitrum och Climeon var största positiva bidragsgivare. Inför juli viktas aktieallokeringen i Basfonden ned ytterligare till strax under 30 procent från tidigare cirka 40 procent.

 Lär mer i månadsrapporten här!

Månadsrapport maj 2018

Maj blev trots allt en relativt bra månad. Bäst utveckling under maj hade Granit Småbolag som steg 3,45 procent. Här på hemmaplan skiftar tillväxtkrafterna, bostadsbyggandet växlar ner men de exportinriktade industribolagen tar över som tillväxtmotor. Att industribolagen har goda tider har givetvis en förklaring i den kraftiga valutaförsvagningen under året. I vår bredare allokeringsprodukt, Basfonden, är allokeringen något försiktigare. Aktieandelen är för närvarande 40 procent vilket är en något lägre andel än månaden innan. Läs mer i månadsrapporten här.