Granit Fonder

Fusion av Basfonden, Granit Global 85, Granit Småbolag, Granit Trend 100 och Granit Trend 50

 

Den 29 mars 2019 kommer samtliga fonder förvaltade av Granit Fonder fusioneras med fonden Sensor Sverige Select, mer information om fusionen och faktabladet för den mottagande fonden hittar du nedan:

Underrättelse Basfonden
Underrättelse Granit Global 85
Underrättelse Granit Småbolag
Underrättelse Granit Trend 100
Underrättelse Granit Trend 50

Basfakta för investerare Sensor Sverige Select