Granit Fonder

Granit Kina och Granit Småbolag fusioneras 3 november 2017

Granit Kina slås samman (fusioneras) med Granit Småbolag

Styrelsen för Granit Fonder AB har beslutat att slå samman värdepappersfonderna Granit Kina och Granit Småbolag genom en fusion där Granit Småbolag (mottagande fond) tar över tillgångarna i Granit Kina. Därefter upphör Granit Kina. Bakgrunden och syftet till sammanläggningen är att vi vill förenkla och renodla vårt fondutbud. Fusionen genomförs den 3 november. Läs mer här.