Granit Fonder

Granit Kina upphör

3 november 2017 fusionerades Granit Kina med Granit Småbolag som mottagande fond. Därmed upphör Granit Kina.