Granit Fonder

Granit Småbolag – Marknadsuppdatering

Året inleddes med optimism och stigande kurser där det enda som egentligen störde bilden bland de svenska småbolagen var osäkerheten på bostadsmarknaden. Även internationellt var det mycket positiva tongångar då bland annat S&P 500 var upp hela 7,4 procent innan det vände.

Den starka inledningen fick dock ett abrupt slut när den amerikanska 10-års-räntan började närma sig 3 procent. Osäkerheten sköt i höjden, med kraftigt stigande volatilitet, och börserna rasade både i Sverige och internationellt.

Nu, så här i slutet av februari har läget stabiliserats och börserna har återhämtat en stor del av det branta fallet för några veckor sedan.

Vår bedömning är att konjunkturen alltjämt är stark och att börsen förtjänar en relativt hög värdering. De flesta av fondens innehav har levt upp till förväntningarna i de nyligen presenterade bokslutsrapporterna. Det som framförallt sticker ut är höjda utdelningar och att bolagens försäljning överstiger förväntningarna. I dagsläget finner vi ett värderingsstöd i att Småbolagsindex nu handlas på lägre vinstmultiplar än de stora OMXS30-bolagen.

För att ge lite mer inblick i fondens förvaltning kommer vi framöver löpande att presentera dels innehav som vi tycker är extra intressanta och dels hur vi tänkt vid större portföljförändringar.

Fonden har haft en bra inledning på året, upp 1,34% i skrivande stund vilket kan jämföras med en negativ utveckling om -0,25% för fondens jämförelseindex. Ett av de bolag som bidragit till den goda utvecklingen är bolaget IAR Systems, vilket kort presenteras närmre nedan.

 

IAR Systems - Ett lönsamt tillväxtbolag som gynnas av digitalisering och IoT

IAR

IAR Systems är världens ledande leverantör av programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran används av många av världens största bolag, men också av tusentals små och medelstora företag inom många olika branscher som exempelvis industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustri. Över 95 procent av bolagets omsättning kan hänföras till marknader utanför Norden.

Alla smarta produkter innehåller inbyggda system vilka styrs av processorer som talar om för produkten hur den skall agera vid exempelvis en knapptryckning. Bolagets programvara heter Embedded Workbench och stödjer över 11 000 processor inom 8-, 16 och 32-bitarkitekturer vilket innebär att en utvecklare kan använda samma programvara till ett mycket stort antal produkter med olika processorer. Programvaran är licensbaserad och kan säljas i olika versioner beroende på antal användare. Bolaget säljer även add-ons i form av C-STAT och C-RUN som används för att kvalitetssäkra koden.

Man har även startat ett samarbete, samt köpt in sig, i bolaget Secure Thingz för att kunna garantera datasäkerhet i inbyggda system, vilket blir än viktigare i trenden av Internet of Things (IoT).

Ett annat spännande samarbete är med det japanska bolaget Renesas som är en av världens ledande chiptilllverkare. IAR Systems har tillsammans med Renesas integrerat mjukvara i Renesas nya plattform Synergy. Avtalet innebär att IAR Systems kommer att erhålla royalty-intäkter framgent.

Unders slutet av 2017 meddelade IAR Systems även att man inlett ett samarbete med Amazon, där man upprättat stöd för IoT-operativsystemet Amazon FreeRTOS inom amazon Web Services.

Bolaget uppvisar en mycket fin historik av tillväxt samt lönsamhetsförbättringar, vilket illustreras i grafen nedan