Granit Fonder

Granit Småbolag - aktiv förvaltning

Att bedriva aktiv förvaltning innebär inte alltid att aktier köps och säljs i högt tempo. Ofta krävs tålamod och långsiktighet för att aktivt välja ut bolag som har potential att växa. Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) är ett exempel på ett sådant bolag och som har funnits i fonden under flera år. Under 2017 utökades positionen och har under det senaste året varit ett av fondens största innehav. Bolaget har i år haft en fantastisk utveckling med en uppgång över 60 procent, vilket gör innehavet till fondens största bidragsgivare.

 

Graf_SOBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBI är, ur ett internationellt perspektiv, ett relativt litet läkemedelsbolag som specialiserat sig inom sällsynta sjukdomar. Affärsidén är att erbjuda tillgång till innovativa behandlingar som gör väsentlig skillnad för personer med dessa sällsynta och ofta allvarliga sjukdomar.

I dagsläget har SOBI två affärsområden: Haemophilia och Specialty Care. Inom hemofili, som betyder blödarsjuka, är målet att ta en ledande position i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Inom Specialty Care planerar bolaget att utöka sin portfölj inom andra sällsynta sjukdomar och nischindikationer. 

På rullande avkastning för ett år (april-april) är Granit Småbolag upp 6,99 procent att jämföra med index som stigit 1,9 procent. Detta till en risk, mätt i volatilitet, som är lägre än index.