Granit Fonder

Granit Småbolag - därför äger vi Bure

Granit Småbolag har börjat året bra. Fram till igår (25 april-18) var fonden upp 4,35 procent för året att jämföra med småbolagsindex som var upp 2,20 procent.

Ett av Granit Småbolags större innehav är Bure Equity som har en portföljvikt om 2,4 procent. Bure är ett relativt litet investmentbolag med en koncentrerad portfölj. Historiskt sett har Bure utklassat börsen och flertalet andra investmentbolag med råge. Grafen nedan visar totalavkastning på 10 år för Bure, Kinnevik, Investor samt Stockholmsbörsen.

Bure_10y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bures portfölj hittar vi mycket intressanta innehav. Största innehavet är det framgångsrika teknikbolaget Mycronic som tillverkar maskiner för produktion av elektronik och bildskärmar. Näst största innehav är medicinteknikbolaget Vitrolife som utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. De båda bolagen som tillsammans står för drygt 70 procent av Bures substansvärde är tydliga marknadsledare i sina respektive nischer och uppvisar god och lönsam tillväxt.

Bland Bures övriga innehav hittar vi det intressanta transplantationsbolaget Xvivo Perfusion och Life Science-specialisten MedCap.

Bland Bures onoterade innehav återfinns bland annat datasäkerhets- och autentiseringsbolaget Yubico som har flertalet globala tech-jättar på kundlistan, bland andra Google, Facebook.

Det som för tillfället gör Bure till en extra intressant investering är att bolaget trots sin historiska utveckling handlas till en stor rabatt. För närvarande är rabatten runt 23 procent vilket är över snittet för börsens investmentbolag.
Vi gillar Bures portfölj och har förtroende att bolagets investeringsfilosofi ska kunna leverera avkastning framöver. Dessutom ser vi den stora rabatten som en liten försäkring.