Granit Fonder

Granit Småbolag - Hantverket bakom digitaliseringstrenden

Digitaliseringen har pågått under lång tid, men accelererat de senaste åren. ”Adapt or die” är en term som skulle kunna appliceras i sammanhanget, vilket inte minst visat sig inom butikshandeln, där de bolag som inte anpassat sig efter e-handelstrenden gått kräftgång.

Att anpassa sin IT-arkitektur, molnanpassa eller att digitalisera sitt produkterbjudande kräver ofta stora resurser och är initialt i projektform, vilket innebär att många bolag väljer att ta in konsulter för ändamålet. Denna trend har gett kraftig vind i seglen för IT-konsulterna. Det finns ett flertal börsnoterade IT-konsulter – HiQ, Knowit, Tieto och Acando för att nämna några. Det har även skett en del konsolidering, då Tieto köpte ut Avega från börsen, medan Acando köpte ut Connecta.


Granit Småbolag har innehav i Knowit och HiQ, som både gett goda positiva bidrag till portföljen. Trots den goda kursutvecklingen gör vi bedömningen att värderingarna fortsatt är på rimliga nivåer och behåller bolagen i portföljen.

Hittills i år är Granit Småbolag upp 13,9 procent (per 2018-09-10), att jämföra med småbolagsindex som är upp 11,4 procent.