Granit Fonder

Granit Småbolag

Skakiga tider – stabila rapporter

Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. Senaste månaden är Granit Småbolag ner 8,4 procent vilket kan jämföras med börsens småbolagsindex som är ner 8,3 procent. Trots det kraftiga fallen är det värt att notera att Granit Småbolag är upp 5,6 procent sedan årsskiftet.

Några bolag och rapporter sticker ut. Bland fondens övervikter är vi nöjda med bland annat Fortnox, Eolusvind och Securitas. Vindkraftutvecklaren Eolusvinds vinst för det brutna räkenskapsåret ökade från drygt 1 krona per aktie till drygt 7 kronor per aktie och aktiens värdering känns attraktiv då kursen bara handlas strax över 41 kronor.

Men givetvis har inte alla våra bolag utvecklats som vi önskat. Den största rapportbesvikelsen har varit det norska bolaget Zalaris, verksamt inom ”out-sourcing” av löne- och hr-tjänster. Trots att bolaget rapporterar en fin tillväxt lyckas bolaget inte få lönsamheten att hänga med.

För att möta det mer volatila och osäkra läget på marknaden har vi under de senaste månaderna ökat kassan i fonden samt att vi valt att öka exponeringen mot bolag med stabila verksamheter, exempelvis dagligvaror och bolag inom vårdsektorn.

 

Jan Rosenqvist
Förvaltare Granit Småbolag