Granit Fonder

Lugn september med stigande kurser

September innebar fortsatt låg volatilitet på aktiemarknaden med generellt svagt stigande kurser på utvecklade marknader. Värt att notera var Japanska aktier där Nikkei steg med dryga 6% under månaden. I Basfonden ökade exponeringen mot aktier något. Den svenska aktiemarknaden var dock svagt ner under september och Granit Småbolag sjönk 1,53 procent. Bästa fond under september var Basfonden som i stort sätt var oförändrad.

Läs mer i månadsrappoten här!