Granit Fonder

Månadsrapport december 2017

 Året avslutades i svagt stigande kurser, både i Sverige och internationellt. Glädjande kan vi konstatera att samtliga fonder slutade året på plus. Bäst gick det för Småbolagsfonden som steg 9,8 procent följt av Basfonden som var upp knappt 9 procent.

Under året har vi sett positiva tillväxtsiffror i samtliga världsdelar och nya börsrekord på flera håll. Blickar vi framåt finns både positiva och negativa faktorer. Till de positiva hör en stabil och tilltagande tillväxt i Europa, ett fortsatt starkt USA och enbart få tecken till stigande inflation. Osäkerheten finns mer på ett politiskt plan där osäkerhetsfaktorer kretsar kring Trump, Brexit och utvecklingen i bland annat Iran och Nordkorea.

Läs mer i månadsbrevet.