Granit Fonder

Månadsrapport februari 2018

Efter en mycket stark inledning på året med global optimism och god börsutveckling under årets första månad förbyttes stämningen i februari till oro för ökande inflation och därmed snabbare räntehöjningar.
S&P 500, som toppade årets utveckling på hela +7,4% den 26 januari, inledde februari med en rejäl korrigering om cirka -10%.
Marknadsvolatiliteten sköt i höjden och den amerikanska negativa börsutvecklingen smittade av sig till resten av världen.
Med stöd från god vinstutveckling för börsbolagen återhämtade aktiemarknaden en stor del av nedgången fram till dagarna innan månadsskiftet, då björnarna åter fick grepp om marknaden.
Granit Småbolag hade en negativ utveckling om -0,76 % under månaden, medan fondens jämförelseindex var ned -1,13%. För året, per 28 februari, är fonden upp 1,14% medan index är ned -0,56%. 

Läs mer i månadsrapporten här!