Granit Fonder

Månadsrapport februari 2019

Februari blev också en stark avkastningsmånad. Det här är det sista månadsbrevet från Granit Fonder. 
Den 29 mars fusioneras samtliga Granitfonder med Fonden Sensor Sverige Select. Läs hela månadsrapporten här.Tack för denna tid
Granit Fonder