Granit Fonder

Månadsrapport januari 2018

Året startade med stigande kurser och global optimism. Några dagar innan månadens slut hade det amerikanska S&P-indexet stigit till nytt rekord, upp 7,45 procent sedan årets början.Uppgången både globalt och även här hemma i Sverige blev ohållbar, särskilt som de viktiga räntekurvorna pekade all brantare uppåt. Utvecklingen manar till försiktighet och så här några dagar in i februari har optimismen förbytts i en viss oro.

Samtliga Granits fonder hade en positiv januari månad. Bäst gick det för basfonden som var upp 2,38 procent följt av Granit Småbolag som steg knappt 2 procent. Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Läs mer i månadsrapporten här!