Granit Fonder

Månadsrapport januari 2019

Januari 2019 blev en stark månad för världens aktiemarknader med en ordentlig rekyl efter det svaga årsslutet. S&P 500 uppvisade sin bästa månad sedan 1987 och slutade på strax under +8%. Samtidigt som aktiemarknaderna rusade sjönk volatiliteten tillbaka och kreditspreadarna på amerikanska och europeiska high yield krediter sjönk till de lägsta nivåerna sedan november.

Läs mer i månadsbrevet här!