Granit Fonder

Månadsrapport juni 2017

Vi kan summera en stark utveckling av första halvåret 2017. Samtliga våra fonder, utom Granit Kina, steg under perioden. Bäst gick det för Granit Småbolag som steg med 9,91 procent följt av Basfonden som steg med 5,54 procent.                            

Som ett led i att göra våra fonder än mer attraktiva har vi sänkt avgifterna per den 14 juni. De nya avgifterna hittar under respektive fond. 

Läs hela rapporten här.