Granit Fonder

Månadsrapport maj 2018

Maj blev trots allt en relativt bra månad. Bäst utveckling under maj hade Granit Småbolag som steg 3,45 procent. Här på hemmaplan skiftar tillväxtkrafterna, bostadsbyggandet växlar ner men de exportinriktade industribolagen tar över som tillväxtmotor. Att industribolagen har goda tider har givetvis en förklaring i den kraftiga valutaförsvagningen under året. I vår bredare allokeringsprodukt, Basfonden, är allokeringen något försiktigare. Aktieandelen är för närvarande 40 procent vilket är en något lägre andel än månaden innan. Läs mer i månadsrapporten här.