Granit Fonder

Månadsrapport november 2017

Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober, möjligen präglat av att vinsthemtagningar låg i korten och oron på fastighetsmarknaden. Bästa fond under månaden var Global 85 som steg med 0,41 procent. Småbolagsfonden noterade en nedgång om 2,24 procent, vilket var 0,85 procent bättre än jämförelseindex som var ned strax över 3 procent. 

Läs mer i månadsrapporten här.