Granit Fonder

Månadsrapport oktober

Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. I USA lyckades företagsrapporterna överlag inte infria marknadens skyhögt ställda förväntningar och tillsammans med en svagare global tillväxt och högre räntor reagerade marknaderna kraftigt. Oron över att början på slutet av den hittills längsta expansionsfasen i den amerikanska ekonomin är på väg gjorde sig åter påmind. Som mest var det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 ned drygt 9%, men återhämtade sig något under de sista handelsdagarna.

Läs mer i månadsbrevet här!