Granit Fonder

Marknadsbrev: Oro i väntan på Fed och Nederländerna

Vi har sett en stigande oro på marknaden under inledningen av mars, vilket framförallt beror på nervositet inför kommande räntebesked från Fed samt parlamentsvalet i Nederländerna. Oron har bland annat manifesterats i stigande räntor och på high yield-marknaden har räntorna stigit från 5,5 procent till 6,1 procent på bara en vecka.

Den amerikanska centralbanken Fed lämnar räntebesked på onsdag och prissättningen på futures-marknaden talar tydligt för en höjning. Den 1 mars beräknades sannolikheten för en räntehöjning vara 20 procent. Idag är denna siffra 96 procent. Följderna av en höjning blir framförallt att vi rör oss ytterligare ett steg mot en period med högre räntor. En räntehöjning kan också ge stöd åt dollarn och aktiemarknaden, även om detta till stor del redan bör vara inprisat.  

Nederländerna är den 15 mars först ut i en serie av flera betydelsefulla val i Europa under 2017. Om Geert Wilders Frihetsparti blir största parti kommer det troligen skapa en hel del oro på marknaden, inte minst inför presidentvalet i Frankrike i april, som kommer ha en ännu större påverkan på det europeiska samarbetet. En s.k. ”hård Brexit” som innebär att Storbritannien lämnar EU utan att förhandla om förmildrande omständigheter och nya krav från Skottland om att folkomrösta om självständighet från Storbritannien kan ytterligare bidra till att vi får se en turbulent utveckling i Europa.

Vi noterar att inflationen börjar ta fart på allt fler marknader, till och med i Sydeuropa, vilket är en följd av en förbättrad ekonomisk tillväxt. Med en stigande inflation är ECB:s stödköp av obligationer, som framförallt syftar till just att stärka inflationen, inte längre lika befogade. ECB har meddelat att man avser fortsätta med stödköpen av obligationer året ut, men om inflationen börjar stiga finns det inget som hindrar att ECB avslutar stödköpen tidigare så.

Sammantaget befinner vi oss i en period med en förhöjd osäkerhet och den kommer troligen att hålla i sig fram till det franska presidentvalet. Vad som händer därefter beror så klart på valutgången. I tider som dessa tycker vi det är viktigt att ta ner risken i sin förvaltning och hedga sig mot eventuella obehagliga överraskningar.

 

Vill du läsa mer? 
För dig som önskar fördjupning rekommenderar vi dessa artiklar.

Trapped Between Mario and Marine, the Only Way Is Up for European Bond Yields

The Fed is about to cause a bond market 'bloodbath'

Bill Gross says investors should not be 'allured' by 'Trump bull market'

No matador in sight as bull market in U.S. stocks turns eight

As Eurozone Economy Strengthens, Divisions Within ECB Re-Emerge

Hedge Funds Gird for Stock Selloff as Valuations Rattle Nerves