Granit Fonder

Marknadsuppdatering från vår förvaltare Anders Bosvik

Granit Småbolag - vårstädning och väntan på rapporter 

Året har börjat starkt och vi känner tillförsikt inför de kommande kvartalsrapporterna. Svensk industridata är urstark och tillförsikten bland bolagen är hög. Men ibland är det dags att ta hem lite vinst. Senaste tiden har vi minskat i Fenix Outdoor och Sweco efter uppgångar på runt 100 procent på ett år. Även i IT-konsulten Knowit har vi minskat något efter en fin resa. Nytt bolag i portföljen är MIPS som gör våra skid- och cykelhjälmar säkrare. I skrivande stund är Granit Småbolag upp knappt 5 procent.

Basfonden – positivt momentum i aktier 

Basfonden har haft en aktieexponering om cirka 70 procent under 2017. Då momentum varit relativt stark på ett flertal marknader har USA, Europa, Sverige, tillväxtmarknader samt Japan samtliga allokering i portföljen. Värt att notera är att Europa efter en något svagare inledning på året utvecklats starkt under mars, framförallt relativt USA. Basfonden är upp cirka 3 procent sedan årsskiftet.

Riskinformation 
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder