Granit Fonder

Marknadsuppdatering - Granit Småbolag

Halvårsskiftet har passerat och nu har de flesta bolagen rapporterat sina resultat för perioden.

Överlag har rapporterna kommit in bättre än väntat, men givetvis har vissa bolag levererat besvikelser. Kursreaktionerna har många gånger varit kraftiga och gett oss tillfällen att agera.

Bäst under perioden har det gått för ett av fondens största innehav, Swedish Orphan Biovitrum (SOBI), som levererade ett fantastiskt resultat och en uppreviderad prognos för helåret. Kursreaktionen blev kraftig och vi har passat på att minska vårt innehav något för att säkra hem en vinst.

Även djurhälsobolaget SwedenCare levererade en mycket fin halvårsrapport och aktien har stigit kraftigt. Värderingen är nu hög, men vi tror alltjämt att bolaget kan fortsätta att utvecklas väl.

Bland besvikelserna hittar vi bland annat BillerudKorsnäs och Husqvarna. BillerudKorsnäs har under en lång period drabbats av dyra produktionsstörningar och aktien har haft en trist utveckling. Halvårsrapporten kom in svagt och resultatet tyngs också av stigande priser på pappersmassa. På den svaga rapporten sjönk aktien runt 20 procent och vi ser nedgången som ett bra tillfälle att öka vårt innehav i bolaget.  

Fram till i fredags (27 juli) är Granit Småbolag upp med 14,4 procent sedan årsskiftet.

Med önskan om en fortsatt skön sommar!

 

Jan Rosenqvist

Förvaltare Granit Småbolag