Granit Fonder

Marknadsuppdatering - Småbolag

Kan verkligen en internationell koncern med verksamhet i 58 länder och över 300 000 anställda platsa i Granit Småbolag? Svaret är ja, och bolaget heter Securitas.

Reglerna för vår och många andra småbolagsfond är att bolagen inte får väga mer än en procent av börsens totala värde vid köptillfället. Där klarar Securitas precis gränsen och gör det till en attraktiv investering. Värderingen är inte speciellt utmanande och bolaget står inför ett spännande skifte i teknik, tillväxt och lönsamhet.

Framtill några år sedan växte säkerhetsbolag genom att ta nya kontrakt och anställa fler väktare. Ofta var det en konkurrensutsatt verksamhet med relativt låga marginaler. Securitas hade dock en fördel i och med att de var så pass stora och verksamma i många länder. Detta attraherade stora internationella koncerner med global närvaro men marginalerna tenderade ofta att vara hårt pressade.

I dagsläget är det dock AI (artificiell Intelligens), teknik och IT som gör Securitas intressant. I stället för väktare installeras olika typer av kameror och sensorer vars input utvärderas av avancerade algoritmer inte väktare. På det här området tillhör Securitas, de vassaste och nu syns det också tydligt i siffrorna. Tillväxten och lönsamheten har tagit ett rejält kliv och vi tycker att aktien utgör ett spännande innehav i Granit Småbolag, trots sin storlek.

Men fonden innehåller inte bara ”stora” småbolag.  Bland de mindre bolagen som vi anser är intressanta just nu återfinns bland annat högaktuella vindkraftsbolaget Eolus Vind och senaste nytillskottet Raketech.

Just dynamiken att kombinera mindre spetsiga innehav med större dynamiska bolag gör Granit Småbolag till enligt vårt tycke ett attraktivt alternativ. Fram till idag (24 augusti) är Granit Småbolag upp 16,3 procent sedan årsskiftet, viket är över 3,5 procent bättre än index. 

 

Jan Rosenqvist

Förvaltare Granit Småbolag