Granit Fonder

PPM

Hos Granit Fonder kan du enkelt placera ditt premiepensionskapital (PPM-kapital) baserat på vilken risknivå du är bekväm med och hur lång tid du har kvar till din pension.. Genom Basfonden får du en dynamisk indexblandfond som aktivt byter exponering mot olika aktiemarknader och tillgångsslag baserat på förändringar i risk och avkastning, i syfte att långsiktigt generera en hög och stabil förräntning av hela ditt pensionskapital.

Tid över till annat

Att välja bland alla de fonder som finns i pensionssystemet kräver mycket tid, engagemang och kunskap. Granit Fonder finns till för dig som vill lägga tid på annat än att bevaka dina fonder hos Pensionsmyndigheten (PPM), eller som ännu inte har gjort ett aktivt val. Vi arbetar varje dag för att leverera god och stabil avkastning till våra fondandelsägare, baserat på våra förvaltares kunskap, aktivitet och långsiktighet. På så vis kan du få mer tid över till andra och roligare saker i livet.

Smartare PPM-sparande

Granit Basfonden är en aktiv indexblandfond som erbjuder en bred och dynamisk förvaltning av ditt premiepensionskapital. Basfonden investerar aktivt i flera olika tillgångsslag som historiskt har uppvisat en låg samvariation i avkastning. Fonden strävar efter att ge en stabil avkastning till en kontrollerad risk. Basfonden kan investera i tillgångs­klasserna aktier, obligationer och råvaror genom ett antal olika index. Fondens förvaltning är systematisk och bygger på att alltid premiera tillgångar med en positiv trend och låg risk. Den breda tillgångsallokeringen och systematiska förvaltningen skapar en god riskspridning och kontrollerad risk utan onödiga kostnader, vilket gör Basfonden till ett intressant och kostnadseffektivt alternativ till fond-i-fondlösningar och andra former av PPM-förvaltningstjänster. Det tycker vi är smart.

 

Skillnad över tiden

Granit Fonder arbetar varje dag aktivt för att skapa de förutsättningar som ger dig bäst avkastning i morgon. Hur du väljer att investera ditt premiepensionskapital (PPM-kapital) idag kan ha stor betydelse för din framtida pension. Och ju längre tid du har kvar till pension desto större kan skillnaden bli. Se till att göra ditt val redan idag. I dagsläget finns samtliga fonder i Granit Fonders utbud valbara som PPM-fonder hos Pensionsmyndigheten. Fonderna finns även valbara för privat sparande. Granit Fonder samarbetar med välrenommerade och av Finansinspektionen godkända förmedlare som är experter på ekonomisk rådgivning. Kontakta oss för mer information om var din närmaste förmedlare finns.

 Vänligen notera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.