Granit Fonder

Trend 100/50

Granit Trend 100

Målsättning och placeringsinriktning 
Granit Trend 100 är en fondandelsfond som placerar sina medel globalt med stöd av en kvantitativ analysmetod där investeringsprocessen är baserad på matematiska modeller och statistiska samband som använder sig av historisk data. Målet är att identifiera trender i olika tillgångsslag. Några generella geografiska, bransch- eller tillgångsspecifika begränsningar finns inte för fondens placeringar. Fonden kan således vid vissa tillfällen helt ha karaktären av en räntefond medan vid andra tillfällen ha karaktären av en global aktiefond. Fonden kan vid användande av fonder med hävstång (ex. XACT Bull/Bear) ha en exponering som överstiger 100% samt även ha en negativ aktieexponering. Detta ger att fondens aktieexponering kan vara mellan -30% till 130%.

Risk 
Fondens huvudsakliga risk kommer från marknadsrisken i de respektive tillgångar som fonden investerar i. Då fondens tillgångar utgörs av breda fonder är fondens risk lägre än fonder som köper individuella aktier och obligationer. Fondens investerar även i tillgångar noterade i andra valutor än svenska kronor varför fonden är utsatt för valutarisk, det vill säga ändringar i fondandelarnas värde till följd av förändringar av värdet på svenska kronan.

Mer information finner du här:

Faktablad
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Månadsrapporter


The chart showing GRANIT TREND 100 series.


Granit Trend 50


Målsättning och placeringsinriktning
 
Granit Trend 50 är en fondandelsfond som placerar sina medel globalt med stöd av en kvantitativ analysmetod där investeringsprocessen är baserad på matematiska modeller och statistiska samband som använder sig av historisk data. Målet är att identifiera trender i olika tillgångsslag. Några generella geografiska, bransch- eller tillgångsspecifika begränsningar finns inte för fondens placeringar. Fonden kan således vid vissa tillfällen helt ha karaktären av en räntefond medan vid andra tillfällen ha upp till 50% aktie-fonder. Fonden kan vid användande av fonder med hävstång (ex. XACT Bull/Bear) ha en aktieexponering som överstiger 50% samt även ha en negativ aktieexponering. Detta ger att fondens aktieexponering kan vara mellan -30% till 80%.

Risk 
Fondens huvudsakliga risk kommer från marknadsrisken i de respektive tillgångar som fonden investerar i. Då fondens tillgångar utgörs av breda fonder är fondens risk lägre än fonder som köper individuella aktier och obligationer. Fondens investerar även i tillgångar noterade i andra valutor än svenska kronor varför fonden är utsatt för valutarisk, det vill säga ändringar i fondandelarnas värde till följd av förändringar av värdet på svenska kronan.

Mer information finner du här: 

Faktablad
Fondbestämmelser 
Informationsbroschyr
Marknadsföringsbroschyr
Månadsrapporter

 

The chart showing GRANIT TREND 50 series.