Granit Fonder

Våra fonder

Granit Fonder har som målsättning att kunna erbjuda ett brett fondutbud med några av marknadens ledande fonder. Redan idag kan vi stolt erbjuda våra kunder följande fonder:

Granit Småbolag Ansvarig förvaltare: Jan Rosenqvist

Basfonden Ansvariga förvaltare: Jan Rosenqvist

Granit Trend 100 Ansvarig förvaltare: Jan Rosenqvist

Granit Trend 50 Ansvarig förvaltare: Jan Rosenqvist

Granit Global 85 Ansvariga förvaltare: Jan Rosenqvist

Granit Sverige 130/30 Ansvarig förvaltare: Jan Rosenqvist (fonden fusionerades med Granit Småbolag per den 15 mars 2016)

Granit Kina Ansvarig förvaltare: Jan Rosenqvist (fonden fusionerades med Granit Småbolag per den 3 november 2017) 

Samtliga våra fonder kan köpas direkt från Granit Fonder, men också via flera externa distributörer såsom ledande banker, fondkommissionärer och försäkringsbolag. Alla fonder förutom Trend 100 och Trend 50 finns tillgängliga i PPM (Pensionsmyndigheten). Läs mer om de olika fonderna under respektive flik.

Information om hållbarhet

Förnarvarande beaktas inte hållbarhetsaspekter i Granit Fonder i enlighet med 4 kap. 24 § p. 1-2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder.